x
x

Alzheimerova bolest - javnozdravstveni prioritet

  prof. dr. sc. Ninoslav Mimica, dr. med., specijalist psihijatar
  Prof. dr. sc. Nataša Klepac, dr. med. spec. neurologije

  12.04.2013.

Alzheimerova bolest je javnozdravstveni prioritet. Ciljevi liječenja Alzheimerove bolesti su poboljšati memoriju, povećati samostalnost, smanjiti psihijatrijske simptome, usporiti progresiju i odgoditi početak bolesti. Pregledajte predavanja i sadržaj radionice o Alzheimerovoj bolesti održane krajem ožujka 2013. godine u Rovinju.

Alzheimerova bolest - javnozdravstveni prioritet

Demencija nije dio normalnog starenja, to je bolest koja predstavlja puno više od zaboravljanja. Demencija samostalan život čini nemogućim.

Smjernice za liječenje: European Federation of Neurological Societies (EFNS)

Alzheimerova bolest

  • -Inhibitori kolinesteraze (AChEI) (donepezil, rivastigmin, galantamin, takrin) - prva linija
  • -Memantin sam, ili u kombinaciji sa AChEI, u liječenju umjerene do teške Alzheimerove bolesti
  • -Nedovoljna evidencija o učinkovitosti - ginkgo biloba, NSA, selegiline, vitamina E i statina

Demencija kod Parkinsonove bolesti

  • -AChEI (rivastigmin je jedini odobreni AChEI kod PDD)
  • -Nedostatna evidencija o učinkovitosti memantina

Alzheimerova bolest: Mitovi i činjenice, od Auguste do epidemije (pdf)
Kako rano prepoznati Alzheimerovu bolest (pdf)

Radionica: Memantin PLIVA (pdf)

Radionica: Kako rano prepoznati Alzheimerovu bolest (pdf)

VEZANI SADRŽAJ > <