x
x

Novi pogled na demenciju – rizik oboljenja se smanjuje

  David Čičić, dr. med.

  06.12.2013.

Iako rast i starenje populacije uzrokuje epidemijsko širenje demencije, nedavni pregled literature objavljen u The New England Journal of Medicine pokazuje opadanje dobno specifične incidencije i prevalencije ovog stanja. Drugim riječima, danas ljudi imaju manju vjerojatnost razvoja demencije nego prije 30 godina, a ako je razviju, to će se dogoditi u kasnijoj životnoj dobi.

Novi pogled na demenciju – rizik oboljenja se smanjuje

Autori ističu dva ključna čimbenika kojima se može objasniti smanjenje rizika za razvoj demencije: ljudi se duže školuju, što štiti mozak od demencije; sve je veća osviještenost i fokus na prevenciji kardiovaskularnih bolesti, koje su značajan rizični čimbenik za razvoj demencije.

Analizirano je pet nedavno provedenih istraživanja, koja su zabilježila trend opadanja dobno specifične stope demencije u zadnjih 30 godina. Čimbenici koji su povezani s manjim rizikom za razvoj demencije su veća razina tjelesne aktivnosti, smanjenje vaskularnih rizičnih čimbenika, kasnije umirovljenje, obrazovani roditelji (osobito majka), održavanje socijale aktivnosti i liječenje depresije.

Demografski pokazatelji (rast populacije i očekivane životne dobi) ukazuju na porast apsolutnog broja starijih ljudi s demencijom, dok se prema novim istraživanjima rizik za oboljenje smanjuje. Također, autori naglašavaju da je demencija sindrom, kombinacija Alzheimerove bolesti, vaskularne bolesti i drugih degenerativnih čimbenika. Ove tvrdnje naglašavaju potrebu proučavanja utjecaja životnog stila na razvoj demencije, jer postoji mogućnost ostvarenja dodatne javnozdravstvene koristi preventivnim intervencijama – poboljšanjem edukacijskih mogućnosti u mlađoj i starijoj životnoj dobi, smanjenjem vaskularnih rizičnih čimbenika i promicanjem tjelesne aktivnosti.