x
x

Niža cijena Memantina!

  21.01.2014.

Zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas da je PLIVA Hrvatska spustila cijenu lijeka MEMANTIN PLIVA tbl 30 x 10 mg.

Niža cijena Memantina!

Vaš bolesnik sada plaća doplatu za lijek 154,01 kn (uključen PDV) umjesto dosadašnjih 180,45 kn .

Lijek se nalazi na Listi lijekova HZZO-a. (ukupna cijena sa PDV-om iznosi 192,52 kn)

Vjerujemo da će novom cijenom MEMANTIN PLIVA biti dostupniji vašim bolesnicima.

Vaša PLIVA Hrvatska!

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Ibuxin RapidAndol PROPLIVIT D 2000
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECT
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: