x
x

Povezanost između ateroskleroze i Alzheimera

  Ivan Gudelj, mag. pharm

  15.01.2013.

U istraživanju povezanosti Alzheimerove bolesti i ateroskleroze, utvrđeno je da više od 77% ispitanika s Alzhemerovom bolesti ima izraženu aterosklerozu Willisova kruga u odnosu na 43-67%ispitanika s nekom drugom neurodegenerativnom bolešću ili 47% zdravih ispitanika.

Povezanost između ateroskleroze i Alzheimera

Rastući broj dokaza pokazuje povezanost između faktora vaskularnog rizika i Alzheimerove bolesti. Nedavnom studijom je istraživana učestalost i veličina aterosklerotskih plakova u Willisovom krugu u Alzheimerovoj bolesti te brojnim drugim neurodegenerativnim bolestima.

Polukvantitativna analiza provedena je na 1000 ispitanika koji su imali Alzheimerovu bolest ili neku drugu neurodenerativnu bolest (sinukleinopatiju, TDP-43 proteinopatiju, tauopatiju) te na ispitanicima koji nisu imali nijednu od navedenih bolesti.

Neovisno o dobu i spolu, postoji dokazana koleracija između ateroskleroze i plakova kod Alzheimerove bolesti, sparenih spiralnih filamenata tau neurofibrila i cerebralnih amiloida.Također je uočeno da kod žena postoji jača povezanost s aterosklerozom Willisova kruga ovisnoj o starosti i Alzheimerove bolesti nego kod muškaraca. U studiji nije bilo dokaza o povezanosti između ateroskleroze i α-sinukleina ili TDP-43 lezija.

Ovi rezultati upućuju na potrebu daljnjeg istraživanja međusobnog utjecaja vaskularnih bolesti i Alzheimerove bolesti te traženja zajedničkog uzroka ili međusobnog sinergističkog patofiziološkog mehanizma koji promovira vaskularnu patologiju, plakove kod Alzheimerove bolesti i sparene spiralne filamente tau neurofibrila.

VEZANI SADRŽAJ > <