x
x

U bolesnika s Alzheimerovom bolešću ne treba prekidati liječenje risperidonom

  24.10.2012.

Bolesnici s Alzheimerovom bolešću i psihozom ili agitacijom i agresivnim ponašanjem trebaju nastaviti liječenje antipsihoticima, objavljeno je u časopisu New England Journal of Medicine.

U bolesnika s Alzheimerovom bolešću ne treba prekidati liječenje risperidonom

Istraživanje o 16 tjednoj primjeni risperidona obuhvatilo je 110 od 180 uključenih bolesnika podijeljenih u tri skupine: prva skupina je primala risperidon ukupno 32 tjedna, druga skupina je nakon početnih 16 tjedana risperidona primala 16 tjedana placebo, a treća skupina bolesnika je primala placebo 32 tjedna.

U razdoblju praćenja, broj relapsa psihoza ili agitacije bio je značajno niži u skupini liječenoj risperidonom u odnosu na drugu i treću skupinu koja je primala placebo nakon 16 tjedana ili od početka istraživanja. Na primjer, nakon šesnaestog tjedna,u skupini bolesnika liječenih risperidonom 33% bolesnika je imalo relaps u odnosu na 60% bolesnika koji su nakon 16 tjedana liječenja risperidonom primali placebo. Broj nuspojava i mortalitet nije se razlikovao među ispitivanim grupama.

Pretpostavlja se da bolesnici s Alzheimerovom bolešću i psihozom ili agitacijom i agresivnim ponašanjem koji imaju dobar klinički odgovor na risperidon i dobro podnose ovaj antipsihotik, trebaju nastaviti liječenje i dulje od predloženog razdoblja koje iznosi od 3 do 6 mjeseci.

VEZANI SADRŽAJ > <