x
x

Eutanazija pacijenata s demencijom

  17.12.2011.

Nedavno je otkriveno je da je 64-godišnja žena iz Nizozemske, koja je bolovala od demencije, eutanazirana još u ožujku. Prema nizozemskim dnevnim novinama De Volkskrant, to je prvi slučaj da je osoba u uznapredovalom stadiju demencije eutanazirana.

Eutanazija pacijenata s demencijom

Iako zakonska legalizacija eutanazije u Nizozemskoj predviđa i takve slučajeve, liječnici se još uvijek opiru i nisu voljni eutanazirati dementne pacijente, barem ne službeno. Pretpostavlja se da bi oni trebali biti zadovoljni time što je pacijent "dobrovoljno i pažljivo razmotrio zahtjev", što dementan čovjek ne može učiniti. Međutim, zakon također omogućuje da se u obzir uzmu dodatne smjernice ako pacijenti više nisu kompetentni da se izraze.

Ranije ove godine, Nizozemsko kraljevsko medicinsko društvo (Royal Dutch Medical Association - KNMG) objavilo je napismeno svoje stajalište, u kojem stoji da se "Zakon o eutanaziji također izričito odnosi i na pacijente s demencijom i sa psihološkim bolestima".

U ovom oglednom slučaju, prije nego što je njezina demencija uznapredovala, ta žena je u više navrata rekla da bi željela da je eutanaziraju, i zapravo ju je napustila volja za životom. Njezin muž i djeca podržali su njezinu ideju. Međutim, kada je potpuno pala u ralje demencije, ona je postala nesposobna da izrazi svoju želju da umre. U početku je jedan liječnik odbio odobriti eutanaziju (potrebno je odobrenje dvaju liječnika), jer nije mogao biti siguran da je njezin zahtjev dobrovoljno i pažljivo razmotren.

Taj slučaj je bio izvanredan i jedinstven, čak i u Nizozemskoj, i svih pet regionalnih odbora za reviziju eutanazije pregledalo je i procijenilo zahtjev. I svi su ga odobrili.

Kao i druge zemlje, i Nizozemska se suočava s tsunamijem demencije. Procjenjuje se da će 500.000 osoba bolovati od demencije 2050. godine. Smrt te neimenovane žene vjerojatno nagovješćuje još mnogo takvih slučajeva.

Izvornik: volkskrant.nl

Prevela: Mirna Pandžić, cand.med.

VEZANI SADRŽAJ > <