x
x

Medix: Alzheimerova bolest i druge demencije

  30.01.2013.

Kao medijski pokrovitelj i jedan od sponzora 6. kongresa o Alzheimerovoj bolesti, održanog od 10. do 13 listopada prošle godine u Primoštenu, časopis Medix obimnu naslovnu temu jesenskog dvobroja posvetio je prikazu novih spoznaja u dijagnostici i liječenju Alzheimerove bolesti i drugih demencija.

Medix: Alzheimerova bolest i druge demencije
Oboljeli od Alzheimerove bolesti zahtijevaju veliko emocionalno i financijsko ulaganje te je potrebna edukacija stručnog osoblja kako bi se takvi bolesnici što ranije prepoznali, adekvatno liječili i što kvalitetnije zbrinuli.

Izdanje je okupilo naše vodeće stručnjake koji se dijagnostikom i liječenjem demencija u svom radu najuže bave, a predstavlja jedinstveni udžbenički priručnik o sadašnjem stupnju znanja i dijagnostičko-terapijskim postupcima u liječenju Alzheimerove bolesti i drugih demencija.

Cilj izdanja je ukazati na rastući javnozdravstveni značaj demencija u suvremenom društvu, destigmatizirati ovo područje i podastrijeti više informacija stručnoj javnosti o tome kako pomoći oboljelima od demencije i njihovim obiteljima.

Uz 14 preglednih članaka o epidemiologiji, novim mogućnostima dijagnostike (brain imaging-metode) i recentnim farmakoterapijskim trendovima u liječenju demencije, izdanje donosi bogato ilustrirani izvještaj s prikazom zaključaka i glavnih poruka 6. kongresa o Alzheimerovoj bolesti. Također, izdanje donosi razgovor s izvršnim direktorom krovne svjetske organizacije za liječenje Alzheimerove bolesti i demencija (ADI) Marcom Wartmannom, koja je zaslužna za današnju percepciju demencije kao globalnog društvenog problema.
Naime, Svjetska zdravstvena organizacija, na temelju recentnih epidemioloških studija, borbu protiv demencije proglasila je globalnim javno-zdravstvenim prioritetom 21. stoljeća, te svim zemljama nalaže izradu nacionalnih akcijskih planova i strategija za borbu protiv Alzheimerove bolesti.

Alzheimerova je bolest neizlječiva i progresivna neurodegenerativna bolest. Etiologija bolesti nedovoljno je poznata, zbog čega postoji više hipoteza nastanka, a na nekima od njih se temelji današnje liječenje. Iako je liječenje simptomatsko, ono je pokazalo znatne rezultate u usporavanju napredovanja bolesti te bi ga stoga trebalo učiniti što pristupačnijim oboljelima. S obzirom na to da ne postoji kauzalna terapija, oboljelima treba osigurati kvalitetne zdravstvene i socijalne usluge (psihogerijatrijski odjeli, dnevne bolnice, dnevni boravci, specijalizirani domovi, ustanove za palijativnu skrb, savjetovališta) te prepoznati ulogu njegovatelja koji svojom skrbi o oboljelom omogućuju očuvati ljudsko dostojanstvo. Oboljeli od Alzheimerove bolesti zahtijevaju veliko emocionalno i financijsko ulaganje te je potrebna edukacija stručnog osoblja kako bi se takvi bolesnici što ranije prepoznali, adekvatno liječili i što kvalitetnije zbrinuli.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECTPLIVIT D 2000Maxflu
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT D 2000
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: