x
x

Metformin smanjuje rizik demencije u dijabetesu tipa 2

  Maja Grgec, dr. med.

  22.08.2013.

Uporaba metformina u pacijenata s dijabetesom smanjuje rizik demencije u tih pacijenata, rezultat je nedavno provedene studije prezentirane na skupu Alzheimer's Association International conference (AAIC) 2013.

Metformin smanjuje rizik demencije u dijabetesu tipa 2
Pacijenti koji su uzimali metformin imali su 20% manju učestalost demencije u usporedbi s pacijentima koji su uzimali lijekove za dijabetes drugih skupina ili inzulin.

Dijabetes tip 2 dvostruko povećava rizik nastanka demencije. Na staničnim i životinjskim modelima već prije je pokazano kako oralni antidijabetik metformin ima neuroprotektivni učinak promovirajući neurogenezu i smanjujući neuronsku inzulinsku rezistenciji. Dr. Whitmer i suradnici proveli su studiju kojom su htjeli utvrditi smanjuje li metformin rizik nastanka demencije u pacijenata s dijabetesom tipa 2.

U istraživanju je sudjelovalo oko 15 000 pacijenata starijih od 55 godina s dijabetesom tipa 2 koji su započeli s terapijom dijabetesa između 1999. i 2001. godine. U razdoblju od 5 godina demencija je bila dijagnosticirana u 1487 pacijenata (9.9%). Pacijenti koji su uzimali metformin imali su čak oko 20% manju učestalost demencije u usporedbi s pacijentima koji su uzimali lijekove za dijabetes drugih skupina ili inzulin.

Ovi rezultati sugeriraju kako bi se metformin mogao koristiti i u liječenju demencije za što je potrebno provesti dodatna istraživanja.

VEZANI SADRŽAJ > <