x
x

Rano otkrivanje Alzheimerove bolesti u gerijatrijskih bolesnika

  11.11.2014.

Na izuzetno posjećenoj 194. Gerontološkoj tribini održanoj 30. rujna 2014.g., u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", predavali su uvaženi znanstvenici Akademkinja Vida Demarin, Prof.dr.sc. Ninoslav Mimica, dr. med. i prim.dr.sc. Spomenka-Tomek-Roksandić, dr. med. na temu ” Rano otkrivanje Alzheimerove bolesti u gerijatrijskih bolesnika". Prisustvovalo je oko 250 sudionika; zdravstvenih djelatnika različitih stručnih profila u zaštiti zdravlja starijih osoba.

Rano otkrivanje Alzheimerove bolesti u gerijatrijskih bolesnika
Nužna jeizradba i provedba geroprofilaktičnih mjera prevencije za očuvanje funkcionalne sposobnosti (u odnosu na psihički status i fizički status) u institucijskoj i izvaninstitucijskoj skrbi za starije osobe poglavito u odnosu na psihogerijatrijske bolesnike oboljele od Alzheimerove bolesti te edukacijskog Vodiča za rano otkrivanje Alzheimerove bolesti.

Akademkinja Vida Demarin je prezentirala sveobuhvatni pristup gerijatrijskom bolesniku s Alzheimerovom bolesti (AB) od prepoznavanja čimbenika rizika za nastanak Alzheimerove bolesti do dijagnostičkih kriterija poput metoda slikovnih prikaza, standardnih neuropsiholoških testova za ispitivanje kognitivnih sposobnosti i ostalih specifičnih pretraga do mogućnosti odgode početka bolesti (AB) ili usporavanja progresije bolesti. Prikazana je i usporedba 10 ranih znakova Alzheimerove bolesti s normalnim promjenama u starosti, što značajno pomaže zdravstvenim stručnjacima u individualnom gerontološkom pristupu.  

Prof.dr.sc. Ninoslav Mimica je posebno naglasio svrhu, glavne ciljeve i načela Hrvatske strategije za borbu protiv Alzheimerove bolesti usmjerene na tri prioriteta:

”A. rana dijagnoza bolesti; B.dostupnost liječenja antidementivima; C.uspostava koordiniranog sustava potpore osobama koje boluju od Alzheimerove bolesti, njihovim obiteljima i njegovateljima u svrhu podizanja kvalitete njihova liječenja i zbrinjavanja.”

Istaknuta je uloga tima specijaliste opće obiteljske medicine u ranom prepoznavanju Alzheimerove bolesti u starijih osoba na razini primarne zdravstvene zaštite.

Prim.dr.sc.Spomenka-Tomek-Roksandić, dr. med je prezentirala zadaću gerontološkojavnozdravstvene djelatnosti NZJZ „Dr.Andrija Štampar“ u vođenju Podregistra praćenja Alzheimerove bolesti u ranijoj, srednjoj i dubokoj starosti putem Evidencijskih lista PZP-a i gerontološkojavnozdravstvenih analiza.

Važno je istaknuti projekt uvođenja gerontološkojavnozdravstvenih pokazatelja u CEZIH putem GeroS-a (podsustav CEZIH-a za praćenje i evaluaciju gerontoloških i gerijatrijskih zdravstvenih potreba), a što će uključivati i validiranu registraciju psihogerijatrijskih bolesnika oboljelih od Alzheimerove bolesti.

Nužnost sustavnog utvrđivanja, praćenja i proučavanja   gerontološkojavnozdravstvenih pokazatelja o pojavnosti Alzheimerove bolesti  u ranijoj, srednjoj i dubokoj starosti,   fokusirano dobiva na značaju u cilju  izradbe Nacionalnih smjernica za rano otkrivanje Alzheimerove bolesti.

Gerontološkojavnozdravstvene analize pokazuju da se Alzheimerova bolest nerijetko vodi pod općenitom dijagnozom demencije ili ostaje neprepoznata uslijed pogrešnog interpretiranja simptoma bolesti kao normalnog procesa starenja.

To upućuje na trajnu  doedukaciju usmjerenu prema svim ciljnim skupinama u skrbi za psihogerijatrijske bolesnike te izradbu geroprofilaktičnih mjera koje uključuju rano prepoznavanje Alzheimerove bolesti. Zbog toga  je formirana Koordinacijska skupina za izradbu Postupnika rane detekcije Alzheimerove bolesti, s članovima različitog stručnog profila od gerontologa, stručnjaka Centra za gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ (nositelja Koordinacijske skupine), Hrvatskog društva za gerontologiju i gerijatriju HLZ-a, psihogerijatara, Hrvatskog društva za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi HLZ-a, gerijatara, neuroznanstvenika, psihijatara, neurologa, gerijatrijskih medicinskih sestara, socijalnih radnika, fizioterapeuta, gerontoloških nutricionista, Hrvatske udruge za Alzheimerovu bolest, osobito članova obitelji koji preuzimaju zahtjevnu i aktivnu ulogu u skrbi za bolesnika pa sve do gerontonjegovateljica i gerontostomatologa.

ZAKLJUČAK: Nužna jeizradba i provedba geroprofilaktičnih mjera prevencije za očuvanje funkcionalne sposobnosti (u odnosu na psihički status i fizički status) u institucijskoj i izvaninstitucijskoj skrbi za starije osobe poglavito u odnosu na psihogerijatrijske bolesnike oboljele od Alzheimerove bolesti te edukacijskog Vodiča za rano otkrivanje Alzheimerove bolesti.

Dr. sc. Nada Tomasović Mrčela, dr. med.

Voditeljica Odsjeka za Geroprofilaksu i promociju aktivnog zdravog starenja

Centra za zdravstvenu gerontologiju

Referentni centar Ministarstva zdravlja RH za zaštitu zdravlja starijih osoba

NZJZ „Dr.Andrija Štampar“

www.stampar.hr

VEZANI SADRŽAJ > <