x
x

Simpozij o ranoj detekciji osteoporoze

  18.09.2017.

Simpozij o ranoj detekciji osteoporoze održat će se 22.9. 2017. godine na Školi narodnog zdravlja, Rockfellerova 4 u Zagrebu. U fokusu ovog simpozija bit će ultrazvučna denzitometrija.

Simpozij o ranoj detekciji osteoporoze
Simpozij će se bodovati prema Pravilniku Hrvatske liječničke komore i oslobođen je uplate kotizacije.

Osteoporoza predstavlja značajan javnozdravstveni problem koji se očituje porastom broja žena sa uznapredovalom osteoporozom. Jedna od najtežih posljedica osteoporoze je koštani prijelom. Svake godine u Europi se dogodi oko 6 milijuna prijeloma od kojih 5-11% rezultira odgođenim koštanim cijeljenjem. Predviđa se da će broj prijeloma do 2050. godine narasti na 12 milijuna. Svaki prijelom uključuje i mogućnost pojave komplikacija koji u ne malom broju slučajeva zahtijevaju operativan zahvat i druge usluge medicinske skrbi što značajno opterećuje zdravstveni sustav.

O osteoporozi se već jako puno zna, ali i pored toga potreba za širenjem svijesti u populaciji i među liječnicima je sve veća, primarno u cilju poboljšanja kvalitete života ljudi, unaprjeđenja znanja, zdravstvene skrbi te smanjenja troškova liječenja. Upravo zbog navedenoga okupljanje vodećih stručnjaka iz navedenog područja je od velikog značenja kako bi se znanja objedinila, revidirala te uskladila s postojećim smjernicama za dijagnostiku i liječenje osteoporoze.

13:30 - 14:00 Registracija

14:00 - 14:15 Otvorenje simpozija: Kujundžić-Tiljak M, Balenović A, Milošević M, Madžar T

14:15 - 15:30 Usmena izlaganja

14:15 - 14:30 Punda M - „Epidemiologija osteoporoze“

14:30 - 14:45 Tabain A - „Epidemiologija osteoporoze: studija u RH – prvi rezultati“

14:45 - 15:00 Čavka M - „Dijagnostika osteoporoze“

15:00 - 15:15 Štivić D, Dumić-Čule I - „Ultrazvučna denzitometrija kosti - inovativni pristup“

15:15 - 15:30 Milošević M - „Ultrazvučna denzitometrija kao program prevencije osteoporoze“

15:30 - 15:45 Pekez Pavliško T - „Osteoporoza kao javnozdravstveni problem – što može učiniti obiteljski liječnik“

15:45 - 16:00 Blaslov K - „Dijagnostika i liječenje osteoporoze kod pacijenata oboljelih od šećerne bolesti“

16:00 - 16:30 Pauza za kavu i zakuska

16:30 - 17:15 Praktična primjena ultrazvučne denzitometrije - demostracija i diskusija /Čavka M, Dumić-Čule I, Štivić D, Birkić D, Milošević M/

Predsjedništvo

 • akademik Slobodan Vukičević
 • doc.dr.sc. Antonija Balenović
 • doc.dr.sc. Mislav Čavka
 • prof.dr.sc. Lovorka Grgurević
 • prof.dr.sc. Mislav Jelić
 • prof.dr.sc. Mirjana Kujundžić-Tiljak
 • dr.sc. Radmila Matijević
 • doc.dr.sc. Milan Milošević
 • doc.dr.sc. Blaženka Miškić
 • dr.sc. Marija Punda

Organizacijski odbor

 • dr.sc. Ivo Dumić-Čule
 • dr.sc. Tomislav Madžar
 • dr.sc. Kristina Blaslov
 • Duje Birkić, dr.med.
 • mr.sc. Dijana Bešić
 • Danko Relić, dr.med.
 • Anita Tabain, dr.med.
 • Domagoj Štivić, dr.med

Organizatori

 • Hrvatsko društvo za kalcificirana tkiva
 • Dom zdravlja Zagreb Centar
 • Centar za sportsku medicinu i unaprjeđenje zdravlja na radu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • Katedra za zdravstvenu ekologiju i medicinu rada i sporta Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • Suradni centar za medicinu rada Svjetske zdravstvene organizacije u Republici Hrvatskoj
 • Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“