x
x

Vitamin D i osteoporoza

  doc. dr. sc. Zlatko Giljević

  30.10.2016.

Vitamin D i osteoporoza

Vitamin D predstavlja ključnu kariku u prevenciji i liječenju osteoporoze. Brojne su terapijske opcije na raspolaganju za prevenciju i terapiju gubitka koštane mase, a od posebnog su interesa žene u postmenopauzi i osobe starije dobi. Prva linija zaštite gubitka koštane mase je pravilna prehrana, tjelesna aktivnost i adekvatan unos vitamina D i kalcija.

Postoje razne smjernice endokrinoloških društava diljem svijeta koje preporučuju unos kalcija i vitamina D. Smjernice se temelje na meta-analizama i sustavnim pregledima, te uglavom upućuju na svakodnevni unos 800-1.200 mg kalcija (iz hrane i dodataka prehrani) te 800-2.000 IJ vitamina D za žene u postmenopauzi s osteoporozom. Češće se primjenjuju maksimalne doze prva tri mjeseca, a kasnije se daju doze održavanja, koje obično iznose 800-1.600 IJ na dan. Također, preporuka je da se barem polovica potrebe za kalcijem osigura putem hrane.

Za visokorizične pacijente (25-O H D <50 nmol/L) opravdano je dati 50.000 IJ vitamina D2 ili D3 peroralno jednom tjedno tijekom 6-8 tjedana, nakon čega slijedi doza potrebna za održavanje (800-2.000 IJ). Ako su vrijednosti 25-O H D3 između 50 i 75 nmol/L, primjena 600-800 IJ vitamina D3 na dan može biti dovoljna za održavanje ciljne koncentracije u krvi.

Kod bolesnika s malapsorpcijom, peroralno doziranje i trajanje liječenja ovisi o sposobnosti apsorpcije vitamina D. Moguće je da budu potrebne doze i više od 10.000 IJ vitamina D na dan (kod gastrektomije ili malapsorpcije). Navedene preporuke su uglavnom sukladne smjernicama endokrinoloških društava u liječenju nedostatka vitamina D.

Kod odraslih osoba s nedostatkom vitamina D, savjetuje se doza održavanja od 1.500-2.000 IJ na dan da bi vrijednosti 25-O H D u krvi bile iznad 75 nmol/L. Višestruki režimi doziranja pokazali su se učinkoviti u liječenju manjka vitamina D specifičnih populacija. Izgleda da je za učinak ipak najvažnija kumulativna doza od 1.500 IJ svakodnevno, no najviše jednom mjesečno. Velika godišnja peroralna doza od 500.000 IJ vitamina D3 imala je neželjeni učinak povećanja padova i prijeloma kod starijih odraslih osoba. Za prevenciju padova kod osoba dobi >65 godina, nužno je osigurati koncentraciju 25-OH D u krvi od najmanje 60 nmol/L , pri čemu dolazi do smanjenja RR za pad od 23%, a što zahtijeva nadoknadu svakodnevnom dozom vitamina D od najmanje 700–1.000 IJ.

Dostatan unos vitamina D i ukupnog kalcija hranom ili u obliku nadomjestaka treba procijeniti na temelju individualnog rizika i na temelju laboratorijskih nalaza, te provoditi korekciju nadomjesne terapije prema periodičnim godišnjim kontrolama.