x
x

Dodatak vitamina D pomaže u kontroli novodijagnosticirane astme u djece

  Ana Balažin Vučetić, dr. med. specijalist pedijatar

  14.03.2011.

Dodatak vitamina D u djece može smanjiti broj egzacerbacija astme potaknutih akutnom respiratornom infekcijom, rezultati su prospektivnog istraživanja objavljeni u časopisu The Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Dodatak vitamina D pomaže u kontroli novodijagnosticirane astme u djece
Ovo je prva prospektivna studija koja je pokazala da se kontrola novodijagnosticirane astme u djece može poboljšati uzimanjem vitamina D.

Poljski autori s Medicinskog fakulteta u Lodzu na čelu s dr. Pawel Majakom proveli su istraživanje kako bi dokazali odnosno evaluirali pozitivan učinak za koji se smatra da vitamin D ima na egzacerbaciju astme. U istraživanje su uključili 48 djece u dobi od 5 do 18 god. s novodijagnosticiranom astmom. Ispitanici su bili alergični samo na kućnu prašinu. Randomizirani su u dvije skupine, jedna je skupina primala inhalacije budesonida s vitaminom D (500 IU kolekalciferola), a druga bez vitamina D.
Nakon 6 mjeseci obje skupine su pokazale značajno poboljšanje plućne funkcije (FEV1). Zabilježeno je i poboljšanje u ATAQ skoru (Asthma Terapy Assessment Questionnaire). Dodatno, u djece koja su primala vitamin D bilo je manje egzacerbacija astme u usporedbi sa skupinom koja je primala samo budesonid. Svim zabilježenim slučajevima astme je prethodila akutna respiratorna infekcija.
Unatoč očitom benefitu, nije bilo statistički značajnih razlika u apsolutnim razinama 25-hidroksivitamina D (25(OH)D) u serumu između skupina. Međutim, doza vitamina D, bliska onoj koju preporučuje Institut za medicinu, bila je nedovoljna da povisi serumske razine 25(OH)D, no ipak je značajno manje djece koja su primala vitamin D imalo pad serumske razine 25(OH)D. Štoviše, u djece u kojih je zabilježen pad serumske razine 25(OH)D, rizik od egzacerbacije astme je bio 8 puta veći nego u djece koja su imala stabilne ili više razine (OR 8.6).
Što se tiče mehanizma nastanka ovog protektivnog učinka, autori smatraju da vitamin D pojačava učinkovitost antimikrobnog odgovora nespecifične imunosti, istovremeno smanjujući prirodne posljedice upale koje, čini se, negativno interferiraju s patogenezom astme. Ovo je prva prospektivna studija koja je pokazala da se kontrola novodijagnosticirane astme u djece može poboljšati uzimanjem vitamina D. Iako je doza vitamina D u studiji bila neadekvatna, postignuti su značajni benefiti.
„Relativno malen uzorak ispitanika u ovom istraživanju limitira zaključivanje, ali čini se da su rezultati klinički značajni s obzirom na to da su pokazali da bi smanjenje incidencije respiratorne infekcije, kao posljedica uzimanja vitamina D, mogloapromijeniti prirodni tijek astme, a potencijalno i neke druge kronične respiratorne bolesti", zaključuju autori.

VEZANI SADRŽAJ > <