x
x

Vitamin D za dulji život

  01.01.2012.

Novo istraživanje iz Njemačke sugerira da povećanje razina vitamina D u tijelu, bilo izlaganjem sunčevoj svjetlosti ili uzimanjem nadomjestaka, može pomoći u smanjenju rizika za preranu smrt.

Vitamin D za dulji život

Naime, dokazano je da osobe koje imaju niže razine vitamina D u serumu (u obliku 25 (OH) vitamina D) imaju i za 29% veći rizik od smrti. Otkriveno je da povećanjem razina od prosjeka (27,5 nmol/L) za 12.5, 25, i 50 nmol 25(OH)D koncentracije u serumu /L dolazi do smanjenja rizika od smrti za 14, 23 i 31 %. Istovremeno, nije zabilježeno daljnje smanjenje rizika od smrti do povećanja razina vitamina D u serumu do 87.5 nmol/L
Time se može smatrati da bi optimalne razine 25(OH)D trebale iznositi 75 - 87.5 nmol/L.

Da bi se to i postiglo, treba puno boraviti na suncu, čime se pokreće sinteza vitamina D, ili uzimati nadomjeske ovog važnog vitamina, od čega je najbolji oblik vitamin D u obliku kapi.

Što se tiče vitamina D u hrani, treba napomenuti da je pronađen samo u vrlo malom broju namirnica, poput lososa ili gljiva.

Izvor: American Journal of Clinical Nutrition


VEZANI SADRŽAJ > <