x
x

Pomanjkanje vitamina D kod pacijenata s Parkinsonovom bolešću

  21.03.2011.

Studija provedena među pacijentima kojima je nedavno dijagnosticirana Parkinsonova bolest ukazuje na visoku učestalost preniske koncentracije vitamina D u krvi.

Pomanjkanje vitamina D kod pacijenata s Parkinsonovom bolešću

Američki znanstvenici s Emory University kako progresijom Parkinsonove bolesti nije dolazilo do daljnjeg smanjenja koncentracije vitamina D u krvi kod ispitanika praćenih prosječno 20 mjeseci.

Istraživanje objavljeno prošle godine je ukazalo na veći rizik obolijevanja od Parkinsonove bolesti kod osoba s najnižom koncentracijom vitamina D u krvi.

Po novim nalazima, pomanjkanje vitamina D je zabilježeno kod 70% pacijenata kojima je nedugo prije toga dijagnosticirana Parkinsonova bolest.

Nalazi nekih ranijih studija sugeriraju kako vitamin D ima zaštitni učinak na mozak i centralni živčani sustav, no istraživači napominju kako nema dokaza da vitamin D može pružiti zaštitu od razvoja Parkinsonove bolesti.VEZANI SADRŽAJ > <