x
x

Vitamin D smanjuje učestalost respiratornih infekcija

  Ivan Gudelj, mag. pharm

  31.01.2013.

Suplementacija vitaminom D3 reducira simptome i upotrebu antibiotika kod pacijenata s povećanom učestalošću respiratornih infekcija, prema kontroliranoj randomiziranoj studiji objavljenoj u časopisu BMJ Open.

Vitamin D smanjuje učestalost respiratornih infekcija

Ovo istraživanje može biti od iznimne važnosti za pacijente s učestalim infekcijama ili oslabljenim imunološkim sustavom te također može pomoći prevenciji rezistencije na antibiotike poradi njihove učestale upotrebe. Kod zdravih ljudi koji imaju privremenu respiratornu infekciju suplementacija vitaminiom D3 ne pomaže.

Poticaj za ovu studiju su bila nedavna istraživanja koja upućuju na ekstraskeletne utjecaje vitamina D3, uključujući protuupalnu aktivnost i jačanje mukozne zaštite protiv mikroorganizama. Prethodne studije su također pokazale da je povećan rizik respiratornih infekcija u pacijenata s niskim razinama 25-hidroksivitamina D3. 

Cilj ove dvostruko slijepe, randomizirane studije bio je odrediti da li suplementacija vitaminom D3 u pacijenata s nedostatkom antitijela ili učestalim infekcijama respiratornog trakta može biti povezana s nižom stopom simptoma infekcije i upotrebom antibiotika.

U studiji su sudionici dobivali 4000 IU vitamina D3 dnevno ili placebo godinu dana. Sudionici su bili pacijenti s nedostatkom antitijela (selektivna imunoglobulin A deficijencija, deficijencija podklase imunoglobulina G, zajednička varijabilna imunodeficijencija) ili pacijenti koji su imali više od četiri bakterijske infekcije respiratornog trakta na godinu. Svi sudionici su imali respiratorne simptome najmanje 42 dana prije randomizacije.

Pacijenti koji su dobivali vitamin D imali su 25% manje simptoma infekcije, uzimanje antibiotika je smanjeno za 63,5%, a trajanje antibiotske terapije je smanjeno za 50% u odnosu na grupu koja je dobivala placebo.

Svi pacijenti dobro su podnosili tretman vitaminom D, bez ozbiljnih nuspojava.

Glavni zaključak ove studije je da  suplementacija vitaminom D3 smanjuje simptome i upotrebu antibiotika u pacijenata koji imaju učestale infekcije repiratornog trakta te bi suplementacija vitaminom D3 mogla biti alternativna strategija smanjenja upotrebe antibiotika među pacijentima s učestalim respiratornim infekcijama.