x
x

Povećane doze vitamina D ne smanjuju učestalost respiratornih infekcija

  Ana Balažin Vučetić, dr. med. specijalist pedijatar

  29.10.2012.

U zdravih odraslih osoba povećane doze vitamina D ne smanjuju incidenciju niti težinu infekcija gornjih dišnih putova, objavljeno je u časopisu JAMA.

Povećane doze vitamina D ne smanjuju učestalost respiratornih infekcija

Rezultati novog kontroliranog ispitivanja pokazali su da mjesečna suplementacija sa 100 000 IU vitamina D3 ne utječe na smanjenje incidencije niti težine infekcija gornjih dišnih putova u zdravih odraslih osoba,
Uloga vitamina D u zaraznim bolestima i potencijalni učinci njegove suplementacije kao preventivne mjere i dalje su nejasni. Zna se da ovaj vitamin ima ulogu i u prirođenom i u stečenom imunosnom odgovoru, a od osobitog su interesa istraživanja utjecaja vitamina D na katelicidine, skupinu antimikrobnih peptida koje proizvode neutrofili, makrofazi i epitelne stanice. Epidemiološka studije su pokazale povezanost između niskih razina vitamina D i raznih infekcija dišnog sustava. Povezanost insuficijencije D vitamina i sklonosti virusnim infekcijama dišnog sustava također je nejasna. Nekoliko opservacijskih studija pokazalo je obrnuto proporcionalnu povezanost između serumskih razina 25-hidroksivitamina D (25-OH) i incidencije infekcija gornjih dišnih putova, međutim kliničkih ispitivanja je malo, njihovi rezultati su konfliktni, a dizajn upitan (često su bila kratkog trajanja, koristila su relativno nisku dozu vitamina D ili nisu bila dizajnirana kako bi se dobili podaci o ishodima infekcija gornjih dišnih putova).

Znanstvenici s Novog Zelanda proveli su stoga randomizirano dvostruko slijepo placebo kontrolirano kliničko ispitivanje (VIDARIS) s ciljem određivanja učinaka suplementacije vitamina D na incidenciju i težinu infekcija gornjih dišnih putova u zdravih odraslih osoba. Mjere ishoda su bile broj epizoda infekcija gornjih dišnih putova, trajanje i težina pojedine epizode te broj dana koje je ispitanik radi infekcije gornjeg dišnog puta izostao s posla.

U ispitivanje su uključili 322 zdrava odrasla ispitanika koje su randomizirali u skupinu koja je primala D3 vitamin (161 ispitanik) ili u skupinu koje je primala placebo (161 ispitanik), sveukupno u trajanju od 18 mjeseci. Terapijska skupina je primala D vitamin mjesečno prema sljedećoj shemi: inicijalna doza je bila 200 000 IU oralno, druga doza nakon mjesec dana je bila ponovno 200 000 IU, a nakon toga je mjesečna doza do kraja ispitivanja bila 100 000 IU.
Srednje razine 25-OH vitamina D u serumu ispitanika su bile 29 (SD, 9) ng/mL. Suplementacija je rezultirala povišenjem razina koje su tijekom ispitivanja održavane iznad 48 ng/mL. Ukupno je bilo 593 epizode infekcije gornjih dišnih putova u terapijskoj skupini i 611 u placebo skupini, što nije bilo statistički značajno niti za jednu od promatranih mjera ishoda, odnosno niti po broju infekcija po ispitaniku, trajanju epizode i njenoj težini, kao niti po broju dana koje je ispitanik izostao s posla. Rezultati su ostali statistički neznačajni i nakon podešenja razina 25-OH vitamina D na doba godine i početnu vrijednost kod uključivanja u ispitivanje.

U zaključku se navodi da je ovo ispitivanje pokazalo da mjesečna suplementacija s 100 000 IU vitamina D nije smanjila incidenciju niti težinu infekcija gornjih dišnih putova u zdravih odraslih osoba.

 

VEZANI SADRŽAJ > <