x
x

Povezanost anemije kod djece i vitamina D

  19.05.2011.

Istraživači su testirali uzorke krvi više od 9400 djece dobi 2 do 18 godina te pri tome uočili povezanost između niže razine vitamina D, niže razine hemoglobina i višeg rizika za razvoj anemije.

Povezanost anemije kod djece i vitamina D

Djeca sa razinom vitamina D u krvi nižom od 20 ng/ml imala su za 50% veći rizik za razvoj anemije u odnosu na djecu sa razinom vitamina D u krvi koja je iznosila 20ng/ml i više. Porast koncentracije vitamina D za 1 ng/ml, rezultira je padom rizika za razvoj anemije za 3 %.

Istraživanje je predstavljeno na godišnjem sastanku Pedijatrijskog akademskog društva 2011.


VEZANI SADRŽAJ > <