x
x

Lošija učinkovitost inhalacijskih kortikosteroida uz deficit vitamina D

  Ana Balažin Vučetić, dr. med. specijalist pedijatar

  30.07.2012.

Niske razine vitamina D mogu umanjiti učinkovitost inhalacijske kortikosteroidne terapije astme kod djece, objavljeno je u časopisu American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. To je prva studija koja pokazuje da je dovoljna razina vitamina D u bolesnika s blagom do umjerenom astmom koji primaju inhalacijske kortikosteroide povezana s poboljšanom plućnom funkcijom. Autori preporučuju praćenje razina vitamina D u ove djece i odgovarajuću suplementaciju gdje je to potrebno.

Lošija učinkovitost inhalacijskih kortikosteroida uz deficit vitamina D

Djeca s blagom do umjerenom astmom koja primaju inhalacijske kortikosteroide i imaju deficijenciju vitamina D, pokazuju slabiju plućnu funkciju u usporedbi s djecom koja imaju tek nešto snižene ili uredne razine vitamina D, pokazala je nova multicentrična kontrolirana studija.

Studija je provedena na 1041 djetetu s blagom do umjerenom perzistentnom astmom pod vodstvom dr. Ann Chen i kolega s Harvardskog medicinskog fakulteta. Autori su primijetili povećanje prevalencije i astme i deficijencije vitamina D posljednjih godina te su smatrali da bi to moglo upućivati na uzročnu povezanost između ova dva stanja. Do sada su višestruke studije potvrdile hipotezu da su astma i deficijencija vitamina D povezane, ali vrlo je malo studija koje su ispitivale izravne učinke razina vitamina D i kortikostreoidne terapije na plućnu funkcije u djece s astmom. Kako bi to pomnije istražili, analizirali su podatke iz Childhood Asthma Management programa, multicentrične studije u koju je bilo uključeno 1041 dijete sa blagom do umjerenom perzistentnom astmom. Sva djeca su bila u dobi između 5 i 12 godina.

Po uključenju u studiju, svakom ispitaniku su izmjerene razine 25-hidroksi vitamina D u serumu, a potom je nasumično dodijeljen u jednu od skupina kako bi primao jedan od 3 lijeka: inhalcijski kortikosteroid budesonid, nesteroidni protuupalni lijek nedokromil ili placebo. Podaci o početnim vrijednostima vitamina D bili su dostupni za 1024 djece. Plućna funkcija je praćena spirometrijom.

S obzirom na početne razine vitamina D u serumu, ispitanici su kategorizirani u 3 skupine: one koji su imali dovoljne razine vitamina D (>30 ng/mL), one koji su imali nedovoljne razine (20 - 30 ng/mL), te one koji su imali manjak vitamina D (<20 ng/mL).

Glavne mjere ishoda si bile promjene u forsiranom ekspiratornom volumenu u 1 s (FEV1) prije bronhodilatacije, odgovor na bronhodilatator i provokativne koncentracije metakolina koje dovode do 20%-tnog smanjena FEV1.

Od 1024 djece, njih je 663 (gotovo 65%) imalo dovoljne razine vitamina D u serumu, njih 260 (nešto više od 25%) imalo je nedovoljne razine, a njih 101 (oko 10%) je imalo manjak vitamina D u serumu.

U usporedbi s djecom koja su imala dovoljne ili nedovoljne razine vitamina D, oni koji su imali manjak vitamina D imali su veće šanse da pripadaju skupini starije dobi, tamne boje kože te da imaju viši indeks tjelesne mase.
Među djecom koja su liječena kotrikostreoidima, oni koji su imali manjak vitamina D imali su u usporedbi s ostalim ispitanicima koji su uzimali isti lijek, manje šanse za značajnije poboljšanje prebronhodilatacijskog FEV1 nakon 12 mjeseci liječenja. Detaljnije, djeca koja su imala nedovoljne razine vitamina D pokazivala su poboljšanje od 330 ml, ona koja su imala dovoljne razine pokazivala su poboljšanje 290 ml, dok je povećanje volumena u onih s manjkom vitamina D bilo svega 140 ml. Ova razlika je bila statistički značajna (P < 0.007) nakon podešenja prema dobi, spolu, rasi i indeksu tjelesne mase, broju posjeta hitnoj službi i dobu godine u kojemu je mjerena razina vitamina D.

Što se tiče ograničenja studije, to su relativno mali broj djece s manjkom vitamina D (101 dijete) i određivanje razina vitamina D u samo jednom navratu, prilikom uključenja u studiju.

U zaključku se navodi i da je to prva studija koja pokazuje da je dovoljna razina vitamina D u bolesnika s blagom do umjerenom astmom koji primaju inhalacijske kortikosteroide povezana s poboljšanom plućnom funkcijom. Autori preporučuju praćenje razina vitamina D u ove djece i odgovarajuću suplementaciju gdje je to potrebno.

VEZANI SADRŽAJ > <