x
x

Novi senzor koji može utvrditi jačinu astme

  25.09.2011.

Iako zasad ne postoji aparat koji bi odredio težinu astme, novi izraelski uređaj prati stupnjeve otežanog disanja što je klinički vezano uz prisustvo astme kao i nedovoljnu funkciju kapaciteta pluća.

Novi senzor koji može utvrditi jačinu astme

ko se dijete probudi sa temperaturom, jednostavno mjerenje temperature daje roditeljima informacije potrebne u razgovoru sa liječnikom. Ali ako se dijete probudi teško dišući, kako roditelji i liječnici mogu odrediti je li problem dovoljno blag da nije potreban posjet liječniku ili je doista opasan pa je potreban odlazak na hitnu pomoć? Za navedenu dilemu rješenje nudi tvrtka KarmelSonix, međunarodna tvrtka koja se bavi medicinskim uređajima te ima vlastiti odjel za razvoj i istraživanje, ali nudi i inžinjering, osiguranje kvalitete, te kliničku potporu djelatnika u gradu Haifa.KarmelSonixov uređaj za kontrolu sluha (akustičnosti) sastoji se od tri različita proizvoda od kojih svaki ima ključna regulatorna odobrenja, uključujući ono američke Agencije za hranu i lijekove, kao i CE oznaku za Europu: prijenosni osobni mjerač jačine disanja za mjerenje kod kuće, ali i u liječničkoj ordinaciji; WHolter snimač disanja i kašljanja, koji prati i bilježi podatke o disanju u vremenu od 8 do 24 sata kako bi otkrio rutinu (induciranu ili noćnu asmu) te PulmoTrack kojeg koristi više od 20 bolnica u SAD-u, za praćenje disanja male djece, starijih osoba i akutnih astmatičara.

Posjet hitnoj pomoći

"Naša tehnologija se oslanja na novu generaciju senzora koji 'osluškuju' prisutnost otežanog disanja dok zrak kola od nosa, preko dišnih kanala pa sve do pluća, dok pametan algoritam, u pratnji aparata, 'prevodi' podatke o zvuku te ga veže za klinički ishod", ističe Ross Haghighat, privremeni glavni direktor tvrtke. Otežano disanje se pojavljuje kada su zračni putevi opstruirani te osoba mora primijeniti veći napor da bi zrak došao do pluća."Naš uređaj prati stupnjeve otežanog disanja, što je klinički vezano uz prisustvo astme kao i nedovoljnu funkciju kapaciteta pluća. Može se pojaviti u različitim periodima života te može imati vrlo koplicirane nuspojave, posebno kod djece", objašnjava Haghighat. Trenutno ne postoji način koji bi izmjerio ozbiljnost astme, nastavlja Haghighat, a naš tim radi na razvoju stupnjevanja ozbiljnosti astme te tako liječnicima, roditeljima, ali i kroničnim astmatičarima donosi rješenje za mjerenje teškoće disanja što, naravno, postaje vrlo korisno oruđe u liječenju pacijenata sa astmom. Haghighat ističe da je gotovo 20% svih posjeta hitnoj pomoći u SAD-u, između ponoći i 5 sati ujutro, vezano uz respiratorne probleme. Mnogi od tih pacijenata su astmatičari te odlaze u stanicu hitne pomoći prema uputi svoga liječnika, koji nije u mogućnosti odrediti ozbiljnost napada astme. Ali veliki dio navedenih posjeta, od kojih svaki košta više od 1.500 američkih dolara, uopće nije potreban. Primjena prijenosnog Wheezometera, koji košta svega nekoliko stotina američkih dolara, može pomoći u smanjenju broja odlazaka na hitnu pomoć.

Elektroničko kliničko mišljenje

Wheezometer mjeri stopu disanja u manje od jedne minute. "Aparat se stavlja na grlo te 'sluša' 30 sekundi, a zatim primjenjuje algoritam koji traje 10 sekundi. Akoaparat pokaže teškoću disanja u stopi od 5 ili više posto, pacijent mora potražiti stručnu medicinsku pomoć," objašnjava Haghighat.Aparat izraelske tvrtke ima velikih tržišnih potencijala; otprilike 10% svjetske populacije pati od raznih oblika astme, dok se u zemljama poput Australije taj postotak penje i na 18%. Aparati također pomažu u monitoringu osoba sa kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti (KOPB). Proizvodi izraelske tvrtke KarmelSonix trenutno su dostupni u Australiji, Belgiji, Češkoj, Nizozemskoj, Italiji, Velikoj Britaniji i SAD-u. Vrlo uskoro proizvodi će biti dostupni i Aziji (trenutno se nalaze u proceduri dobivanja odobrenja), te Kini, Koreji, Tajvanu i Japanu. Haghighat napominje da tvrtka trenutno pregovara sanositeljima zdravstvenog osiguranja u Americi, kako bi se odredila prosječna rata naknade."Pokrenuli smo još jednu uslugu koja će omogućiti pacijentu, za kojeg se smatra da ima noćne napade astme, da uzme naš aparat, napravi test tijekom noći te ga pošalje na našu lokaciju u Kaliforniji ili u Australiji, gdje ga fizički mogu donijeti na našu lokaciju, gdje se podaci skidaju te automatski provjeravaju", ističe Haghighat. "Stručnjaci za problem spavanja logiraju se iz svog ureda u Haifi, iz Izraela, kako bi analizirali podatke te izdali elektroničko kliničko mišljenje liječniku pacijenta", kaže Haghighat.

VEZANI SADRŽAJ > <