x
x

Širi struk povezan je s većom vjerojatnošću napadaja astme

  11.05.2024.

Ovo istraživanje imalo je za cilj istražiti odnos između opsega struka i napadaja astme kod odraslih. Nakon prilagodbi, vjerojatnost napadaja astme bila je 1,06 puta veća za svakih 5 cm povećanja opsega struka kod odraslih s astmom. Studija je objavljena online 25. travnja 2024. u BMC Public Health.

Širi struk povezan je s većom vjerojatnošću napadaja astme

Prethodna istraživanja podupiru vezu između povećanog indeksa tjelesne mase (BMI) i astme, ali povezanost između abdominalne pretilosti i napadaja astme nije dobro proučena.

Istraživači su pregledali podatke iz Nacionalne ankete o zdravlju i prehrani za 5530 odraslih osoba s astmom u Sjedinjenim Državama, podijeljenih u skupine na temelju toga jesu li ili nisu doživjeli napadaje astme.

Medijan dobi ispitivane populacije bio je 43 godine, medijan opsega struka bio je 98,9 cm, a medijan BMI 28,50.

Sveukupno, pacijenti koji su prijavili napade astme imali su značajno veći opseg struka od onih bez napadaja astme (medijan, 102,6 cm prema 97,3 cm, P < 0,001).

Povezanost između povećanog opsega struka i povećanih izgleda za napad astme bila je značajna u neprilagođenim, minimalno prilagođenim i potpuno prilagođenim modelima (omjeri izgleda 1,7, 1,06, odnosno 1,06); svako povećanje opsega struka od 5 cm bilo je povezano s 1,06 puta većom vjerojatnošću napadaja astme nakon potpune prilagodbe za pretilost definiranu BMI-om, dob, spol, rasu/etničku pripadnost, obrazovanje, omjer prihoda u siromaštvu, status pušača i metabolički sindrom.

Odnos između povećane vjerojatnosti napadaja astme i povećanog opsega struka ostao je u analizama podskupina na temelju spola, dobi i statusa pušenja.

„Naša studija naglašava ključnu ulogu mjerenja opsega struka u rutinskim zdravstvenim procjenama pojedinaca s dijagnozom astme, ističući njegovo uključivanje kao bitan aspekt sveobuhvatnih zdravstvenih procjena", napisali su autori.