x
x

Rutinsko mjerenje PSA nije dovelo do smanjenja mortaliteta

  10.01.2012.

Praćenje PSA (prostata specifičnog antigena) nije dovelo do smanjenja mortaliteta muškaraca s karcinomom prostate, zaključak je kliničke studije PLCO nakon trinaestogodišnjeg praćenja, objavljene u časopisu Journal of the National Cancer Institute.

Rutinsko mjerenje PSA nije dovelo do smanjenja mortaliteta

Ovi rezultati su u skladu s prije objavljenom studijom koja je provođena 10 godina i u kojoj isto tako nije bilo vidljivo smanjenje mortaliteta.
U PLCO studiju je uključeno gotovo 77000 muškaraca u dobi od 55 do 74 godine koji su randomizirani u dvije skupine: jednoj skupini je 6 godina praćen PSA, a sljedeće 4 godine je rađen digitorektalni pregled, dok je kontrolna skupina imala uobičajenu skrb koja je uključivala i neke druge mogućnosti probira na karcionom prostate.

Nakon 13 godina praćenja nije bilo razlike u mortalitetu od karcinoma prostate između promatranih grupa. Ipak je učestalost karcinoma prostate bila značajno veća u ispitivanoj skupini (rađen probir) u odnosu na kontrolu (108.4 vs. 97.1 na 10,000 muškaraca-godina).
Istraživači su zaključili da nema koristi od probira. U stvari postoje podaci o lažno pozitivnim rezultatima koji donose više štete no koristi.

Karcinom prostate je među najčešćim malignomima u muškaraca. Bolest započinje u perifernim dijelovima prostate. Bolesnici se javljaju zbog opstrukcije vrata mokraćnog mjehura. Kod metastatske bolesti mogu se javiti zbog boli u kostima ili se pak bolest otkriva slučajno, prilikom drugih dijagnostičkih postupaka, ili se pak nalazi povišen organospecifični biljeg, prostata specifični antigen (PSA).
PSA ili prostata specifični antigen je bjelančevina koju zdrava prostata izlučuje u tekućini koja se luči prilikom ejakulacije. To je jednolančani glikoprotein. PSA u serumu postoji u tri glavna oblika: slobodni PSA, PSA vezan sa alfa 1-antikimotripsin (PSA-ACT) i PSA u kompleksu s alfa 2-makroglobulinom (PSA-MG).

VEZANI SADRŽAJ > <