x
x

Preživljenje bolesnika s karcinomom prostate uvjetovano lokacijom metastaza

  David Čičić, dr. med.

  14.03.2016.

Lokacija metastaza karcinoma prostate rezistentnog na kastracijsko liječenje direktno utječe na preživljenje, zaključak je najveće analize ove vrste. Rezultati su objavljeni u časopisu Journal of Clinical Oncology.

Preživljenje bolesnika s karcinomom prostate uvjetovano lokacijom metastaza

Prema rezultatima istraživanja, najduži medijan preživljenja (31,6 mjeseci) imali su muškarci kod kojih su metastazama zahvaćeni samo limfni čvorovi. Najkraći medijan preživljenja (13,5 mjeseci) imali su bolesnici kod kojih postoji metastatska infiltracija jetre. Iako su bolesnici s metastazama pluća imali bolji medijan preživljenja (19,4 mjeseci) od muškaraca s infiltracijom jetre, preživljenje je bilo značajno kraće u odnosu na muškarce s koštanim metastazama (21,3 mjeseci).

Istraživanje je obuhvatilo podatke 8 820 bolesnka s karcinomom prostate rezistentnim na kastracijsko liječenje. Lokacije metastaza su kategorizirane kao izolirana zahvaćenost limfnih čvorova, koštane metastaze sa ili bez zahvaćenih limfnih čvorova (bez visceralnih metastaza), bilo koja plućna metastaza (bez infiltracije jetre) te bilo koja metastaza jetre.

Navedeni rezultati bi mogli utjecati na terapijske odluke, dizajn budućih kliničkih istraživanja i razumijevanje varijabilnost biologije metastaza karcinoma prostate na različitim lokacijama.