x
x

Imunobiologija prostate

  09.08.2011.

Iako su bolesti prostate danas značajan zdravstveni problem te se manifestiraju kao različita upalna ili tumorska (benigna i maligna) stanja, još uvijek se vrlo malo zna o imunobiologiji prostate. Većina istraživanja su bazirana na in vitro ili životinjskim modelima, a još uvijek je relativno malo podataka u bolesnika s različitim bolestima prostate.

Imunobiologija prostate

Dosadašnje spoznaje ističu važnu ulogu epitelnih stanica prostate, osobito u produkciji medijatora upale i aktivnoj ulozi u mehanizmima nespecifične imunosti, tijekom akutnih i kroničnih infekcija i posljedičnih upalnih stanja. Ograničena istraživanja pokazuju da značajnu ulogu u akutnom i kroničnom prostatitisu mogu imati Tollu- slični receptori kao npr TLR-4. Toll-receptori su važni receptori u modulaciji imunoreakcija vezanih za nespecifičnu imunost, te prema nekim istraživanjima imaju važnu ulogu u sposobnosti epitelnih stanica prostate u prepoznavanju mikroorganizama i pokretanju mehanizama nespecifične imunosti kao prve linije obrane u bakterijskog prostatitisa.

Osim epitelnih stanica, mehanizmi specifične i nespecifične imunosti u bolestima prostate su posredovani različitim upalnim stanicama koje između ostalog lučenjem različitih inflamatornih medijatora mogu usmjeriti imunoreakcije prema akutnom ili kroničnom prostatitisu. Ovi mehanizmi su važni i zbog toga što znamo da kronični prostatitis povećava rizik i od razvoja karcinoma prostate, a opisani su i autoimuni poremećaji koji dovode do autoimunog prostatitisa. Daljnja intenzivna istraživanja su potrebna ne samo za razumijevanje imunoreakcija koje se odvijaju tijekom različitih bolesti prostate, nego da bismo bolje shvatili i imunomodulatorno djelovanje pojedinih lijekova kao što su makrolidi i kinoloni u liječenju akutnih i kroničnih prostatitisa, a moguće i njihovu ulogu u drugim patološkim stanjima prostate.

Alemka Markotić
Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Zagreb

Predavanje održano na 3. hrvatskom kongresu o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama, Opatija, svibanj 2011. godine

VEZANI SADRŽAJ > <