x
x

Projekt Ellan - temeljne kompetencije za rad sa starijim osobama

  25.04.2015.

Projekt Ellan (European Later Life Active Network) međunarodni projekt za izradu europskog okvira temeljnih kompetencija za rad sa starijim osobama

Projekt Ellan - temeljne kompetencije za rad sa starijim osobama
Stručni standardi koje će postaviti projekt Ellan rezultirat će mobilnijim osobljem, profesionalnim i tržišnim razvojem medicinskih zanimanja, većom zapošljivosti te jačanjem zdravstvenog, obrazovnog i ekonomskog sektora na nacionalnoj i europskoj razini.

Ellan ( European Later Life Active Network) je međunarodni projekt pokrenut u cilju izrade europskog okvira temeljnih kompetencija za rad sa starijim osobama. U listopadu 2013. pokrenula ga je Europska zajednica kao dio svog programa cjeloživotnog učenja (Lifelong Learning Programme), sa ciljem usavršavanja visokog obrazovanja na području skrbi o starijim osobama i cjeloživotnog obrazovanja svih ljudskih resursa u zdravstvenom sektoru.

Stručni standardi koje će postaviti projekt Ellan rezultirat će mobilnijim osobljem, profesionalnim i tržišnim razvojem medicinskih zanimanja, većom zapošljivosti te jačanjem zdravstvenog, obrazovnog i ekonomskog sektora na nacionalnoj i europskoj razini.

Sukladno novim trendovima u poslovanju i društvenim kretanjima, promicanje nove vizije aktivnog starenja koje osobe treće dobi percipira kao poželjne suradnike u razvoju stručnih i akademskih disciplina, snažno pozicionira društvenu koheziju te međugenecijsku suradnju kao temeljne društvene vrijednosti Europske unije.

Sonja Vrban