x
x

Klinička farmacija – kako akademski program utječe na razvoj struke?

  05.01.2016.

Klinička farmacija postaje dominantan smjer razvoja ljekarništva, kao odgovor na rastuće terapijske probleme u praksi i njihove posljedice na ishode liječenja i sigurnost bolesnika. Odgovarajuća edukacija, diplomska i poslijediplomska, temeljni je preduvjet za stjecanje potrebnih kompetencija u pružanju kvalitetne ljekarničke skrbi, a u cilju prevencije i rješavanja terapijskih problema i medikacijskih pogrešaka.

Klinička farmacija – kako akademski program utječe na razvoj struke?
U Hrvatskoj trenutno ima oko 150 farmaceuta s poslijediplomskom izobrazbom u ovom području što predstavlja “kritičnu masu” za dodatno unaprjeđenje ljekarničke skrbi, odnosno razvoj i uvođenje novih ljekarničkih usluga.

Farmaceutsko-biokemijski fakultet uvodi u diplomsku nastavu „Kliničku farmaciju” 1998.g., a „Farmakoterapiju” 2006.g., kada se mijenja i curriculum studija Farmacije. Akademske godine 2014/15 spajaju se kolegiji u jedan cjeloviti „Klinička farmacija s farmakoterapijom”.

Predavanja i seminari prvenstveno su usmjereni na prepoznavanje i prevenciju terapijskih problema u ljekarničkoj praksi i njihovo rješavanje.

FBF dobiva 2010. g. dopusnicu Sveučilišta u Zagrebu za poslijediplomski specijalistički studij “Klinička farmacija”, koji je ujedno teorijski dio specijalizacije iz kliničke farmacije. Polaznici proširuju i stječu nova znanja i vještine iz svih značajnih područja farmakoterapije.

U Hrvatskoj trenutno ima oko 150 farmaceuta s poslijediplomskom izobrazbom u ovom području što predstavlja “kritičnu masu” za dodatno unaprjeđenje ljekarničke skrbi, odnosno razvoj i uvođenje novih ljekarničkih usluga.

Brojne publicirane studije, nedvojbeno dokazuju pozitivan doprinos kliničkih farmaceuta ukupnoj kvaliteti zdravstvene skrbi, povećanju sigurnosti pacijenata i smanjenju troškova. Širom implementacijom aktivnosti kliničkih farmaceuta u javnom i bolničkom ljekarništvu u Hrvatskoj, takav pozitivan i opipljiv doprinos zdravstvenom sustavu zasigurno ne bi izostao.

Prof. dr. sc. Vesna Bačić Vrca, Klinička bolnica Dubrava i Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, voditeljica poslijediplomskog specijalističkog studija kliničke farmacije

Predavanje održano na 2. Farmaceutskom forumu Jugoistočne Europe

VEZANI SADRŽAJ > <