x
x

Kontinuirana edukacija u farmaciji

  22.08.2016.

Arijana Meštrović i Michael Rouse dobitnici prestižne nagrade za najbolju inovaciju u stručnoj literaturi u području kontinuirane edukacije u farmaciji!

Kontinuirana edukacija u farmaciji

Publikacija pod imenom "Pillars and Foundations of Quality for Continuing Education in Pharmacy” autorice  Arijane Meštrović i Michaela Rousea dobila je prestižnu nagradu za najbolju inovaciju u stručnoj literaturi dodijeljenu u području kontinuirane edukacije u farmaciji 2016.

Nagradu je u srpnju dodijelilo Američko udruženje fakulteta farmacije (American Association of Colleges of Pharmacy – AACP) s obrazloženjem da je publikacija donijela značajan doprinos literaturi u području kvalitete edukacije u farmaciji, te skrenula pozornost na kriterije prema kojima kontinuirana edukacija treba biti kreirana u farmaciji danas.

Rad preveden na hrvatski jezik, uz dopuštenje autora i izdavača AJPE (American Journal of Pharmaceutical Education) bit će objavljen u sljedećem broju Faramceutskog glasnika u cijelosti.

Original se može naći u literaturi pod Meštrović A, Rouse M. Pillars and Foundations of Quality for Continuing Education in Pharmacy. American Journal of Pharmaceutical Education. 2015; 79 (3) Article 45.