x
x

Prikaz bolesnice: fibrilacija atrija i hemodinamski nestabilna tahikardija

  06.12.2016.

Fibrilacija atrija i hemodinamski nestabilna tahikardija širokih QRS-kompleksa – prikaz bolesnice u Liječničkom vjesniku.

Prikaz bolesnice: fibrilacija atrija i hemodinamski nestabilna tahikardija

Tahikardija je aritmija karakterizirana srčanom frekvencijom > 100/minuti. Prema širini QRS-kompleksa može se podijeliti na tahikardije uskih (< 120 ms) i tahikardije širokih QRS-kompleksa (> 120 ms).

Tahikardija uskih QRS-kompleksa uvijek je supraventrikularna, što znači da joj je izvorište proksimalno od Hisova snopa, dok tahikardija širokih QRS-kompleksa može biti ventrikularna (izvorište u ventrikulu distalno od Hisova snopa), ali i supraventrikularna.

Strategija liječenja ovih dvaju poremećaja različita je pa je točna dijagnoza preduvjet optimalne terapije.

U Liječničkom vjesniku su prikazana dva slučaja jer su diferencijalna dijagnoza tahikardije širokih QRS-kompleksa, a time i planiranje terapije bili posebno otežani zbog istodobno prisutne fibrilacije atrija te hemodinamske kompromitacije i akutnog ugrožavanja života bolesnice.

Mislav Puljević, Vedran Velagić, Borka Pezo-Nikolić, Davor Puljević

VEZANI SADRŽAJ > <