x
x

Atrijska fibrilacija povećava rizik za demenciju

  Paula Bakalović, mag. pharm.

  03.12.2015.

Fibrilacija atrija povezana je s povećanim rizikom za demeciju, neovisno o moždanom udaru u anamnezi, objavljeno je u JAMA Neurology.

Atrijska fibrilacija povećava rizik za demenciju

Cilj istraživanja provedenog na oko 6500 ispitanika bio je odrediti utjecaj postojeće ili novodijagnosticirane fibrilacije atrija na rizik od razvoja demencije tijekom 20-godišnjeg praćenja.

Na početku istraživanja, 4,9% ispitanika imalo je atrijsku fibrilaciju, a tijekom praćenja je ukupno 15,3% ispitanika oboljelo od demencije. Uzimajući u obzir prilagođeni omjer rizika, utvrđena je povezanost atrijske fibrilacije i demencije. Od ispitanika koji na početku istraživanja nisu imali dijagnozu atrijske fibrilacije, 11,7% ih je tijekom praćenja oboljelo od iste, a 15,0% je razvilo demenciju. Novodijagnosticirana atrijska fibrilacija je bila povezana s povećanim rizikom od demencije u ispitanika mlađih od 67 godina, te je u istih ključan čimbenik bila duljina izloženosti aritmiji, dok se u starijih ispitanika to nije pokazalo kao značajan faktor.

Fibrilacija atrija smatra se čimbenikom rizika za demenciju jer može dovesti do kronične cerebralne hipoperfuzije i moždanog udara. Međutim, rezultati ovog istraživanja ukazuju da je fibrilacija atrija povezana s demencijom neovisno o tome je li osoba preboljela moždani udar. Autori zaključuju da bi se budućim istraživanjima trebalo otkriti može li optimalno liječenje fibrilacije atrija prevenirati ili odgoditi demenciju.