x
x

Fibrilacija atrija

  08.04.2015.

Fibrilacija atrija je nakon ekstrasistolija najčešća aritmija, a pojavljuje se u 1,5 do 2 % opće populacije. U smjernicama Europskoga kardiološkog društva iz 2012. godine preporučuje se oportunistički probir fibrilacije atrija palpacijom pulsa te potom potvrda elektrokardiogramom (EKG) u svih pacijenata starijih od 65 godina.

Fibrilacija atrija

Fibrilacija atrija je nakon ekstrasistolija najčešća aritmija, a pojavljuje se u 1,5 do 2 % opće populacije. Učestalost se povećava sa životnom dobi tako da je kod populacije starije od 75 godina prisutna u njih gotovo 10 %. U smjernicama Europskoga kardiološkog društva iz 2012. godine preporučuje se oportunistički probir fibrilacije atrija palpacijom pulsa te potom potvrda elektrokardiogramom (EKG) u svih pacijenata starijih od 65 godina. Odsutne atrijske kontrakcije pogoduju formiranju tromba, stoga je arterijski tromboembolizam najozbiljnija komplikacija fibrilacije atrija. Najčešća posljedica je ishemijski moždani udar. S obzirom na rizik obolijevanja od tromboembolijskog događaja, bolesnike dijelimo na nisko, umjereno i visokorizične. Za procjenu rizika u oboljelih od nevalvularne fibrilacije atrija stručna društva preporučuju primjenu CHA2DS2-VASc tablice, dok se bolesnicima s valvularnom fibrilacijom atrija mora primijeniti antikoagulantna terapija. Danas su na tržištu osim varfarina prisutni i novi antikoagulantni lijekovi. Izbor antikoagulantnog lijeka ovisi o vrsti fibrilacije atrija (valvularna ili nevalvularna), karakteristikama bolesnika i procjeni liječnika. Tri su glavna cilja liječenja oboljelih od fibrilacije atrija: primjena antikoagulantne terapije kod visokorizičnih bolesnika za obolijevanje od tromboembolijskog događaja, kontrola ritma i kontrola srčane frekvencije. O kontroli ritma i izboru antiaritmika liječnik obiteljske medicine mora konzultirati specijalista kardiologa, a sam ima važnu ulogu u uvođenju i izboru antikoagulantne terapije, kontroli srčane frekvencije i praćenju bolesnika.
 
Ksenija Kranjčević

VEZANI SADRŽAJ > <