x
x

Utjecaj ablacije fibrilacije atrija na kvalitetu života bolesnika

  30.09.2021.

Fibrilacija atrija (FA) je nakon ekstrasistolije najčešća aritmija koja značajno utječe na kvalitetu života i mortalitet. Kvaliteta života je subjektivni osjećaj i doživljaj svakog pojedinca, a ona podrazumijeva unutarnji mir, radost i zadovoljstvo životom, život bez posebne opterećenosti, straha i neizvjesnosti.

Utjecaj ablacije fibrilacije atrija na kvalitetu života bolesnika

Najčešći uzroci FA su životna dob, arterijska hipertenzija, koronarna bolest srca, zatajivanje srca, pretilost, bolesti mitralnog zaliska, šećerna bolest, hipertireoza. Od simptoma koje bolesnici navode prisutni su palpitacije, otežano disanje, glavobolja, umor, bol u prsima.

U održavanju sinusnog ritma i smanjenju simptoma, ablacija FA je učinkovitija metoda od terapije antiaritmicima.

U Zavodu za aritmije Kliničkog bolničkog centra Rijeka provedeno je retrospektivno kliničko istraživanje kod bolesnika s FA koji su bili podvrgnuti ablacijskom liječenju u razdoblju od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine. Od ukupno 106 bolesnika koji su podvrgnuti ablacijskom liječenju FA (33 krioablacije i 73 radiofrekventne ablacije), istraživanju je uključeno 88 bolesnika. Za ispitivanje kvalitete života koristio se AFEQT upitnik (Atrial Fibrillation Effect on QualiTy-of-life Questionnaire) koji je specifičan i osjetljiv baš za bolesnike s FA. Ciljevi istraživanja su bili analizirati vrijednosti AFEQT upitnika prije i nakon učinjene ablacije FA i usporediti dobivene vrijednosti prije i nakon učinjene ablacije u zavisnosti o spolu, životnoj dobi, prisutnosti arterijske hipertenzije, učinjenoj vrsti ablacije i indeksu tjelesne mase.

Ukupan rezultat primjenom AFEQT upitnika je statistički značajno bolji nakon ablacije. Uključeni bolesnici mlađi od 65 godina su postigli statistički značajno bolji ukupan rezultat. Ispitanici muškog spola iskazuju više razine kvalitete života po ukupnom rezultatu AFEQT upitnika. Bolesnici s višim indeksom tjelesne mase postižu statistički značajno niže rezultate u ukupnom rezultatu AFEQT upitnika nakon učinjene ablacije. Nije bilo statistički značajne razlike u kvaliteti života između bolesnika koji su bili podvrgnuti krioablaciji i onih koji su bili podvrgnuti radiofrekventnoj ablaciji.

Ablacijsko liječenje FA u velikoj mjeri pomaže ublažiti simptome i poboljšati kvalitetu života.

Mirjana Barišić, Vesna Babić.