x
x

Nedovoljna uporaba varfarina kod stariji ljudi s fibrilaciom atrija

  Dr. sc. Ivana Jurin, dr. med. specijalist internist, kardiolog

  14.01.2011.

Varfarin prevenira cerebrovaskularni inzult i štedi novac, no unatoč tome ne upotrebljava se dovoljno kod starijih bolesnika s fibrilacijom atrija koji bi od toga mogli imati koristi, rezultati su nove studije.

Nedovoljna uporaba varfarina kod stariji ljudi s fibrilaciom atrija

Liječnici su zabrinuti zbog signifikantnog broja krvarenja kao posljedice upotrebe varfarina u starijoj populaciji te iz tog razloga zanemaruju relativnu dobrobit varfarina u prevenciji cerebrovaskularnog inzulta.
U studiji od 70057 bolesnika koji su uzimali varfarin, njih 8 % je imalo cerebrovaskularni inzult tijekom dvije godine praćenja. Naime, nakon prilagodbe za faktore rizika, pokazalo se kako varfarin smanjuje rizik od cerebrovaskularnog inzulta za 27%
Zabilježen je samo neznatan porast u stopi krvarenja kod bolesnika koji su uzimali varfarin, a važno je naglasiti kako nije bilo porasta u stopi hemoragijskog inzulta.
Također je važno naglasiti kako je cijena liječenja bila za čak $9800 godišnje niža kod bolesnika koji su uzimali varfarin.

VEZANI SADRŽAJ > <