x
x

Antihipertenzivi mogu smanjiti rizik od fibrilacije atrija

  David Čičić, dr. med.

  16.01.2014.

Kontrola reninsko-angiotenzinskog sustava antihipertenzivnim lijekovima smanjuje rizik za razvoj fibrilacije atrija, rezultati su novog istraživanja objavljenog u časopisu European Heart Journal.

Antihipertenzivi mogu smanjiti rizik od fibrilacije atrija
Kod bolesnika liječenih ACE-inhibitorom, incidencija fibrilacije atrija bila je 88% manja u odnosu na skupinu bolesnika liječenih beta-blokatorom, a 49% manja u odnosu na skupinu bolesnika liječenih diuretikom.

Prema rezultatima istraživanja, upotreba ACE-inhibitora i antagonista AT1-receptora značajno smanjuje rizik od razvoja fibrilacije atrija u odnosu na beta-blokatore i diuretike. Kod bolesnika liječenih ACE-inhibitorom, incidencija fibrilacije atrija bila je 88% manja u odnosu na skupinu bolesnika liječenih beta-blokatorom, a 49% manja u odnosu na skupinu bolesnika liječenih diuretikom. Terapija antagonistima AT1-receptora reducirala je rizik za 90% u odnosu na terapiju beta-blokatorima, a 57% u odnosu na terapiju diureticima. Nije opažena redukcija rizika za razvoj fibrilacije atrija pri upotrebi ACE-inhibitora i antagonista AT1-receptora u odnosu na blokatore kalcijevih kanala. Rizik za razvoj moždanog udara nije se razlikovao između ovih pet skupina lijekova.

Autori su usporedili skupinu bolesnika liječenih ACE-inhibitorom sa skupinama na terapiji beta-blokatorom (n=48 659), diuretikom (n=69 630), blokatorom kalcijevih kanala (n=57 646) i antagonistom AT1-receptora (n=21 158). Također, bolesnici na terapiji antagonistom AT1-receptora uspoređeni su s onima na terapiji beta-blokatorom (n=20 566), diuretikom (n=20 832), blokatorom kalcijevih kanala (n=20 232) i ACE-inhibitorom (n=20 158). Svi bolesnici bili su na monoterapiji antihipertenzivom. Na početku istraživanja bolesnici nisu imali fibrilaciju atrija niti predisponirajuća stanja, kao što su zatajenje srca, ishemijska bolest srca, šećerna bolest ili hipertireoza.

Fibrilacija atrija je česta aritmija u općoj populaciji, a učesatalost naglo raste u starijoj životnoj dobi. Pored dobi, najvažniji rizični čimbenici su arterijska hipertenzija, ishemijska bolest srca, bolest srčanih zalistaka, prijašnje operacije srca, bolesti štitnjače, šećerna bolest, konzumiranje alkohola i zatajivanje srca. Fibrilacija atrija se temelji na kaotičnom kruženju višestrukih valića depolarizacije atrijskim miokardom, zbog čega dolazi do gubitka atrijske kontrakcije i apsolutne ventrikularne aritmije, najčešće s brzim odgovorom (frekvencija 110-160/min). Simptomi fibrilacije atrija su brojni. Bolesnici mogu imati palpitacije, osjećaj nedostatka zraka, bolove u prsištu, omaglice, gubitak svijesti, ali mogu biti i potpuno asimptomatski te se fibrilacija atrija otkriva slučajno. Teže komplikacije fibrilacije atrija uključuju infarkt miokarda, kongestivno zatajenje srca i tromboembolije.

VEZANI SADRŽAJ > <