x
x

Primjena antikoagulansa prije invazivnih kardioloških zahvata

  Nikola Pavlović, dr. med.

  22.12.2015.

Primjena antikoagulantnih lijekova prije ugradnje srčanih elektrostimulatora ili ablacije srčanih aritmija.

Primjena antikoagulansa prije invazivnih kardioloških zahvata

Uvod

Nedavno objavljeni konsenzus dokument Europskog društva za aritmije u časopisu Europace donosi preporuke za postupanje s bolesnicima koji uzimaju antikoagulantnu terapiju, a podvrgnuti su invazivnim kardiološkim zahvatima (ablacija aritmija ili ugradnja srčanog elektrostimulatora).

Nove preporuke za postupanje s bolesnicima na antikoagulantnoj terapiji kojima je potreban invazivni kardiološki zahvat

Potreba za navedenim preporukama proizlazi iz porasta broja invazivnih zahvata, kompleksnosti zahvata kao i pojave novih antikoagulantnih lijekova (engl. new oral anticoagulants, NOAC).

Dvije su skupine zahvata posebno izdvojene:

1. ablacija fibrilacije atrija gdje postoji značajan rizik od moždanog udara, krvarenja i tamponade srca, te

2. ugradnja srčanih elektrostimulatora gdje postoji rizik od krvarenja.

Prema preporukama, kod bolesnika kod kojih je predviđena izolacija plućnih vena (ablacija fibrilacije atrija) potrebno je nastaviti terapiju antagonistima vitamina K (varfarin) periproceduralno, a novim antikoagulantnim lijekovima do 24 sata prije samog zahvata. Tijekom zahvata daje se nefrakcionirani heparin. Ovom strategijom znatno je smanjena pojava embolijskih komplikacija tijekom ablacije u lijevom atriju, a randomizirane studije su pokazale da nije bilo porasta incidencije krvarenja.

Kod ugradnje srčanih elektrostimulatora strategija ovisi o prethodnoj indikaciji za antikoagulantnu terapiju kao i o riziku od tromboembolije kod bolesnika. Kod bolesnika s visokim rizikom (mehaničke valvule, fibrilacija atrija s CHA2Ds2VASc score-om >3) preporuča se učiniti zahvat bez prekidanja antikoagulantne terapije varfarinom. Kod bolesnika s niskim rizikom može se učiniti zahvat bez prekidanja antikoagulantne terapije ili uz prekid tijekom 34 dana prije zahvata. Terapiju NOAC-ima treba prekinuti 2448 sati prije zahvata, ovisno o lijeku.

Prema objavljenoj meta-analizi u istom članku, incidencija krvarenja bila je manja s neprekinutom antikoagulantnom terapijom varfarinom nego kod ''bridginga'', tj. terapije heparinom.

Zaključak

Trenutni konsenzus dokument mijenja pristup bolesnicima s antikoagulantnom terapijom koji trebaju neki od invazivnih zahvata (ugradnja elektrostimulatora ili ablacija). Dok je do sada bilo obavezno prekidanje terapije zbog straha i rizika od krvarenja, prema dostupnim podatcima stupanj krvarenja je jednak ili niži kod neprekinute terapije varfarinom uz raniju mobilizaciju i kraću hospitalizaciju bolesnika.

''Bridging'' terapija heparinom se više ne bi trebala koristiti.

Potrebna su daljnja istraživanja kod bolesnika koji uzimaju nove antikoagulanse.

Literatura

Sticherling C, Marin F, Birnie D, i sur. Antithrombotic management in patients undergoing electrophysiological procedures: a European Heart Rhythm Association (EHRA) position document endorsed by the ESC Working Group Thrombosis, Heart Rhythm Society (HRS), and Asia Pacific Heart Rhythm Society (APHRS). Europace 2015;17:1197-214.

VEZANI SADRŽAJ > <