x
x

Uloga ljekarnika u liječenju metaboličkog sindroma

  19.11.2015.

Hrvatska ljekarnička komora napravila je u suradnji s PLIVOM e-tečaj za ljekarnike „Uloga ljekarnika u liječenju metaboličkog sindroma“. To je sedmi tečaj za ljekarnike koji se provodi putem interneta na portalu PLIVAmed.net, zdravstvenom portalu specijaliziranom za zdravstvene radnike.

Uloga ljekarnika u liječenju metaboličkog sindroma

Tečaj za ljekarnike „Uloga ljekarnika u liječenju metaboličkog sindroma“ vrednovan je prema Pravilniku o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti magistra farmacije jednim bodom.

Članak: Metabolički sindrom (pdf), objavljen u Medicusu br. 2 iz 2015. godine, sastavni je dio e-tečaja za ljekarnike te će poslužiti ljekarnicima kao priprema za rješavanje testa, odnosno provjeru znanja iz tog područja. Test će biti dostupan samo u elektroničkom obliku i može mu se pristupiti samo jedanput. Obavijestit ćemo vas o početku i trajanju e-tečaja.

Ciljevi tečaja:

Nakon završetka tečaja ljekarnik će:

  • rano prepoznavati osobe s metaboličkim sindromom, tj. identificirati osobe s povećanim rizikom
  • pravilno savjetovati pacijente o promjenama životnih navika i ako je moguće, pratiti stanje bolesnika
  • razumjeti potrebu osvješćivanja populacije, promicanja zdravlja i prevenciju, tj. potrebu informiranja i davanja savjeta o zdravom načinu života
  • prepoznati moguće probleme vezane uz lijekove, među koje spadaju najčešće nuspojave, interakcije i kontraindikacije antihipertenziva, antidijabetika i hipolipemika ili otkrivati indikacije za koje nedostaje medikacija
  • prepoznati lijekove koji mogu nepovoljno utjecati na tjelesnu masu u pretilih osoba te procijeniti njihovu potrebu i mogućnost promjene terapije.

Za prolaz trebate ostvariti 60% točnih odgovora. Želimo vam puno uspjeha u sudjelovanju na ovom e-tečaju koji ćemo objaviti tijekom prosinca.

Autor: dr. sc. MAJA ORTNER HADŽIABDIĆ, mag. pharm.

Recenzent: doc. dr. sc. Srećko Marušić

VEZANI SADRŽAJ > <