x
x

Modeli naknada ljekarničkih usluga

  10.01.2016.

Naknada i dodana vrijednost u skrbi za bolesnike – modeli plaćanja ljekarničkih usluga u javnim ljekarnama

Modeli naknada ljekarničkih usluga

U Švicarskoj je implementacija novog sustava naknada, na osnovi plaćanja za usluge, predstavljala dio globalne strategije. Ona nije bila cilj sama po sebi, ali je trebala osigurati održivost ljekarni kako bi ljekarnicima omogućila ulaganja potrebna za budućnost.  

Što se tiče naknada, u predavanju su predstavljene glavne značajke izvješća FIP-a o modelima naknada koji su 2015. godine predstavljeni na godišnjem kongresu u Dusseldorfu.

Održivost ljekarni ovisi o stabilnom modelu naknada i zajednički je problem brojnim državama diljem svijeta.

U Švicarskoj je trebalo više od 12 godina za postizanje konačnog cilja, odnosno preuzimanje aktivne uloge u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i one čuvara u zdravstvenom sustavu.

Radilo se o strateškom putovanju koje je prezentirano korak po korak, kako je kreiran i strpljivo sastavljan model od različitih dijelova slagalice – od naknade do edukacije i prilagodbe zakona i propisa, pa sve do učvršćivanja uloge ljekarnika kao važnog i aktivnog sudionika u našem zdravstvenom sustavu.

Dominique Jordan, mag. pharm., Internacionalna farmaceutska federacija (FIP), predsjednik Odbora za ljekarničku praksu, Odsjek za javne ljekarne (CPS), PharmaSuisse, Švicarsko ljekarničko udruženje

Predavanje održano na 2. Farmaceutskom forumu Jugoistočne Europe