x
x

Komorbiditeti kod bolesnika s ponavljajućim depresivnim poremećajem

  30.11.2013.

Povezanost somatskog komorbiditeta, metaboličkog sindroma, kardiovaskularnog rizika, i C-reaktivnog proteina kod pacijenata s ponavljajućim depresivnim poremećajem objavljena je u CMJ-u.

Komorbiditeti kod bolesnika s ponavljajućim depresivnim poremećajem

Cilj Istražiti povezanost između depresije, metaboličkog sindroma (MBS), somatskog, pogotovo kardiovaskularnog komorbiditeta, i kronične upale niskog stupnja koristeći C-reaktivni protein (CRP).

Postupci Ovo presječno istraživanje uključilo je 76 pacijenata s ponavljajućim depresivnim poremećajem i 72 zaposlenika Odjela za Psihijatriju, Kliničko-bolničkog centra Zagreb koji su činili kontrolnu skupinu. Istraživanje je provedeno između siječnja 2011. i lipnja 2012.

Rezultati Sedamdeset i pet posto pacijenata imalo je somatski komorbiditet. Najčešća komorbidna stanja bila su kardiovaskularni poremećaji (46,1%), bolesti lokomotornog sustava (35,5%), karcinom (15,8%), bolesti štitnjače (9,2%), i dijabetes (9,2%). MTB bio je češći kod pacijenata s ponavljajućim depresivnim poremećajem (31,6%) nego kod kontrolnih ispitanika (23,6%), ali razlika nije bila značajna. Povišeni CRP bio je značajno češći kod pacijenata s ponavljajućim depresivnim poremećajem (35,5%; χ2 test, P=0,001, Cramer V = 0,29) nego kod kontrolnih ispitanika (12,5%) i bio je povezan sa sniženim lipoproteinom niske gustoće i prekomjernom težinom/pretilošću.

Zaključak Pronašli smo zanimljive poveznice između stresa, depresije, metaboličkog sindroma, i upale niskog stupnja, koje mogu biti važne za prevalenciju somatskog komorbiditeta kod pacijenata s ponavljajućim depresivnim poremećajem, ali dobivene rezultate potrebno je potkrijepiti daljnjim istraživanjima.

Radmila Topić, Davor Miličić, Zoran Štimac, Mladen Lončar, Vedran Velagić, Darko Marčinko, Miro Jakovljević