x
x

Prehipertenzija u trudnoći rizični faktor za metabolički sindrom poslije poroda?

  Marija Antonija Prlenda, mag. pharm.

  19.08.2016.

Trudnice čiji dijastolički krvni tlak ukazuje na prehipertenziju su pod povećanim rizikom od razvoja metaboličkog sindroma poslije trudnoće, zaključak je istraživanja objavljenog u časopisu Hypertension.

Prehipertenzija u trudnoći rizični faktor za metabolički sindrom poslije poroda?

U trudnoći dolazi do promjena u perifernom arterijskom otporu što utječe na vrijednosti krvnog tlaka. Zbog toga je trudnoća za organizam žene dugotrajni kardiovaskularni stres. Pojava hipertenzivnih poremećaja u trudnoći smatra se rezultatom slabe prilagodbe na hemodinamske i metaboličke promjene koje se u trudnoći odvijaju. Također, kod trudnica sa hipertenzivnim poremećajem često su prisutne i značajke metaboličkog sindroma tijekom i nakon trudnoće što dovodi do zaključka da su hipertenzivni poremećaji u trudnoći, metabolički sindrom i razvoj kardiovaskularne bolesti u budućnosti povezani. Unatoč uočenoj povezanosti između hipertenzivnih poremećaja u trudnoći i kardiovaskularnog rizika, odnos između pretporođajne prehipertenzije i postporođajnog kardiometaboličkog rizika ostaje nejasan.

Cilj je novog prospektivnog kohortnog istraživanja bio ispitati povezanost između prehipertenzije (KT 120–139/80–89 mm Hg) u trudnoći i postporođajnog kardiometaboličkog rizika kod žena sa normotenzivnim (KT <140/90 mm Hg) i nekompliciranim trudnoćama. Pacijenticama je višeputno mjeren krvni tlak tijekom trudnoće, a zatim su provedeni pregledi za utvrđivanje metaboličkog sindroma nakon 6-24 mjeseca poslije poroda. Otprilike 11% ispitanica razvilo je metabolički sindrom. Nakon multivarijatne analize i prilagodbe podataka, utvrđeno je da su žene čiji je dijastolički krvni tlak bio između 76 i 82 mm Hg tijekom trudnoće imale šest puta veću vjerojatnost razvoja metaboličkog sindroma u usporedbi s onima čiji je dijastolički krvni tlak bio 63-65 mm Hg.

Višestrukim mjerenjem krvnog tlaka tijekom trudnoće, autori su identificirali 3 grupe prema vrijednostima dijastoličkog krvnog tlaka tijekom normotenzivnih trudnoća. Pokazalo se da je grupa s krivuljom dijastoličkog tlaka u obliku izdignutog slova J (eng. elevated-J-shaped trajectory group) u kojoj su zabilježene najveće vrijednosti dijastoličkog, ali i sistoličkog tlaka, tijekom trudnoće i strmi uspon vrijednosti u zadnjem trimestru, sa srednjim vrijednostima dijastoličkog i sistoličkog tlaka u rasponu koji odgovara prehipertenziji u vrijeme poroda, imale 6 puta veći rizik od razvoja metaboličkog sindroma u usporedbi s grupom koja je imala najniže zabilježene vrijednosti dijastoličkog KT (engl. low-J-shaped trajectory group). Kad se uzme u obzir krivulja vrijednosti dijastoličkog KT (a ne samo prehipertenzija definirana prema jednom mjerenju KT u vrijeme poroda) te vrijednosti glukoze i triglicerida, dobije se predikcijski model s kliničkim prihvatljivom diskriminatornošću i dobrom kalibracijom. Prema tome, zaključak je istraživanja da je prehipertenzija identificirana modelom krivulja dijastoličkog KT tijekom trudnoće neovisan rizični faktor za predviđanje postporođajnog metaboličkog sindroma kod normotenzivnih trudnica.