x
x

Vitamin D u metaboličkom sindromu

  02.04.2012.

Istraživanja su pokazali da optimalne vrijednosti 25-hidroksi vitamina D djeluju protektivno na osobe s metaboličkim sindromom.

Vitamin D u metaboličkom sindromu

Zabilježeno je da većina oboljelih od metaboličkog sindroma ima suboptimalne vrijednosti vitamina D, a preko 22% ima i tešku deficijenciju. Također, kod deficijentnih osoba povećana je i smrtnost od svih uzroka, a smrtnost kao posljedica kardiovaskularnih bolesti zabilježena je u više od 50% ispitanika.

Normalne vrijednosti vitamina D štite i od nagle smrti kao i od kongestivnog zaajenja srca kod oboljelih od metaboličkog sindroma.

Izvor: Diabetes Care

www.vitamini.hr

VEZANI SADRŽAJ > <