x
x

Ljekarnici mogu pomoći u prestanku pušenja

  30.04.2015.

Obučeni djelatnici ljekarni u zajednici mogu pomoći osobama koje žele prestati pušiti

Ljekarnici mogu pomoći u prestanku pušenja

Djelatnici ljekarni u zajednici (i drogerija) mogu biti izvor informacija i podrške ljudima koji pokušavaju prestati pušiti. Oni pri tome mogu imati ulogu jer je u mnogim zemljama zamjenska terapija nikotinom, koja je učinkovita farmakoterapija za prestanak pušenja, dostupna bez liječničkog recepta.

Ljudi dolaze u ljekarne s receptima za lijekove koji im trebaju pomoći u prestanku pušenja. Ovaj Cochrane sustavni pregled je pronašao dva istraživanja na tu temu, te je utvrđeno da postoje ograničeni dokazi da obuka djelatnika ljekarni da ponude savjetovanje i vode evidenciju usluga pruženih svojim klijentima može pomoći pušačima u prestanku pušenja.

VEZANI SADRŽAJ > <