x
x

Razlike u prevalenciji metaboličkog sindroma između depresivnih bolesnika

  30.03.2014.

Cilj ovog rada objavljenog u časopisu Collegium Antropologicum bio je utvrditi postoje li razlike u prevalenciji metaboličkog sindroma između depresivnih bolesnika s obzirom na trajanje depresivne simptomatologije, prva epizoda nasuprot povratnom poremećaju.

Razlike u prevalenciji metaboličkog sindroma između depresivnih bolesnika
Rezultati su pokazali da je metabolički sindrom imao znatno veću prevalenciju među bolesnicima s povratnim depresivnim poremećajem (45,2%) no u bolesnika u kojih je dijagnosticirana prva epizoda povratnog depresivnog poremećaja (27,3%).

U studiju je bilo uključeno ukupno 190 bolesnika s velikim depresivnim poremećajem dijagnosticiranim prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti, 10. revidirano izdanje (MKB 10). Ispitanici su bili podijeljeni u dvije skupine – skupinu bolesnika u kojih je dijagnosticirana prva epizoda velikog depresivnog poremećaja, te u skupinu bolesnika sa potvrđenom dijagnozom povratnog velikog depresivnog poremećaja. 

Metabolički sindrom je dijagnosticiran prema NCEP-ATP III kriterijima. 

Rezultati su pokazali da je metabolički sindrom imao znatno veću prevalenciju među bolesnicima s povratnim depresivnim poremećajem (45,2%) no u bolesnika u kojih je dijagnosticirana prva epizoda povratnog depresivnog poremećaja (27,3%). Ove razlike bile su prisutne uglavnom zbog razlika u plazmatskim koncentracijama glukoze, triglicerida i HDL-kolesterola između ispitivanih skupina bolesnika. Rezultati studije upućuju na važnost trajanja depresivne simptomatologije te ponavljanja depresivnih epizoda kao čimbenika uključenih u etiopatogenezu pridruženog metaboličkog sindroma.

Rudolf Ljubičić, Hrvoje Jakovac, Ivana Ljubičić-Bistrović, 
Tanja Frančeski, Ana Kovak Mufić, Dalibor Karlović 

VEZANI SADRŽAJ > <