x
x

Broj oboljelih od kronične bubrežne bolesti u dramatičnom porastu

  Klara Čičić, dr. med.

  10.03.2015.

Broj ljudi s kroničnom bubrežnom bolesti značajno će porasti u sljedećih 20 godina, a više od polovice oboljelih bit će u dobi od 30 do 64 godine, objavljeno je u časopisu American Journal of Kidney Disease u simulacijskoj studiji.

Broj oboljelih od kronične bubrežne bolesti u dramatičnom porastu

Autori studije procijenili su da će broj osoba s kroničnom bubrežnom bolesti (KBB) 2020. porasti sa sadašnjih 13.2% na 14.4%, a 2030. na čak 16.7%.

Znanstvenici su simulirali pojavnost KBB u osoba starijih od 30 godina tijekom sljedećih 60 godina života koristeći nacionalni reprezentativni uzorak iz baze National Health and Nutrition Examination Surveys.

U Americi trenutno jedna od 7 odraslih osoba pati od kronične bubrežne bolesti (KBB). Ovakav porast broja osoba s kroničnom bubrežnom bolesti uzrokovao bi velike zdravstvene troškove i smanjenu kvalitetu života stoga je vrlo važno razvijati mehanizme prevencije te bolesti. 

VEZANI SADRŽAJ > <