x
x

Liječenje anemije u kroničnoj bubrežnoj bolesti 2021.

  06.08.2022.

Kronična bubrežna bolest (KBB) i pridružena joj anemija najčešće se otkrivaju prekasno i u poodmaklom stadiju bolesti, često na tercijarnoj razini zdrastvene zaštite. Anemija je često stanje u bolesnika s KBB-om i udružena je sa značajno povišenim rizikom kardiovaskularnih neželjenih događaja i sniženom kvalitetom života, a poznato je da pravovremeno liječenje anemije može usporiti daljnje napredovanje KBB-a.

Liječenje anemije u kroničnoj bubrežnoj bolesti 2021.

Anemija kronične bubrežne bolesti (KBB) je multifaktorska i uključuje poremećaj željeza (apsolutni ili funkcionalni manjak), nedostatnu proizvodnju eritropoietina, gubitak krvi, stanje kronične infl amacije s povišenim hepcidinom i čimbenike vezane uz prisutno kronično stanje hipoksije (hypoxia-inducible factor, HIF). Temelj današnjeg liječenja anemije KBB čini primjena eritropoietina uz liječenje preparatima željeza, no više razine hemoglobina (Hb >130 g/L) povezane su s povišenim rizikom neželjenih kardiovaskularnih i cerebrovaskularnih događaja, trombozama vaskularnih pristupa kao i činjenici progresije u završni stadij KBB-a i ukupne smrtnosti. Liječenje anemije u bolesnika s KBB temelji se na postojećim smjernicama KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes) iz 2012. godine. Hrvatske smjernice za liječenje anemije KBB-a objavljene su 2014. godine. Od tada do danas, temeljem brojnih istraživanja i kliničkom praksom došlo je do novih izmjena u suvremenom shvaćanju liječenja anemije KBB-a. Hipoksija-inducibilni faktori-inhibitori domene prolil hidroksilaze (HIF-PHI) nova su klasa oralno primijenjenih lijekova za liječenje anemije KBB-a, aktivirajući put osjetljivosti na razinu kisika HIF-a. Dokazana je njihova učinkovitost u prekliničkim i kliničkim studijama u korekciji i održavanju razine Hb u predijaliznih/dijaliznih bolesnika smanjujući razinu hepcidina i modulirajući metabolizam željeza, a smatra se da imaju i učinke izvan eritropoeze. Slijedom navedenog, ptikazujemo osvrt i preporuke za liječenje anemije KBB-a prilagođene trenutnim spoznajama 2021. godine.

Sanjin Rački, Nikolina Bašić-Jukić, Ingrid Prkačin