x
x

Procjena unosa nutrijenata kod osoba na hemodijalizi

  17.06.2015.

Cilj ovoga rada bio je utvrditi na koji način grupna edukacija o pravilnoj prehrani utječe na unos energije, proteina, masti, ugljikohidrata, te natrija, fosfora, kalcija i kalija u osoba na hemodijalizi.

Procjena unosa nutrijenata kod osoba na hemodijalizi
Grupna edukacija o pravilnoj prehrani kod osoba na hemodijalizi ima pozitivan utjecaj na odgovarajući unos kalcija i smanjenje unosa kalija i fosfora a da se pri tome značajno ne mijenja energijski unos te unos makronutrijenata.

Adekvatan prehrambeni unos važan je dio liječenja osoba na dijalizi. Smtnost je vrlo visoka u ovoj populaciji i povezuje se sa stupnjem uhranjenosti. Najčešće korištene metode za procjenu unosa hranjivih tvari su 24-satno prisjećanje, dnevnik prehrane i upitnici o učestalosti konzumiranja hrane i pića. Pouzdanost metode osobito je važna za procjenu prehrambenog unosa, posebno za istraživanje o rezultatima odnosa između unosa hranjivih tvari i kliničkog odgovora. Dnevnik prehrane u kojem ispitanik zapisuje prilikom svakog konzumiranja vrstu i količinu hrane i pića u određenom vremenskom razdoblju (npr. 3 - 7 dana) ima prednosti, jer se prati u dužem vremenskom razdoblju što je prikladno za pacijente na dijalizi kod kojih unos hrane može biti znatno drugačiji u dane kada su na dijalizi. Pri obradi podataka veliku ulogu imaju informatički programi specijalno izrađeni za obradu dijetetičkih metoda, kojim se olakšava obrada prikupljenih podataka.

Cilj ovoga rada bio je utvrditi na koji način grupna edukacija o pravilnoj prehrani utječe na unos energije, proteina, masti, ugljikohidrata, te natrija, fosfora, kalcija i kalija u osoba na hemodijalizi. U istraživanje je bilo uključeno 25 ispitanika s kroničnom bubrežnom bolesti koji se liječe redovitom hemodijalizom na Odjelu za hemodijalizu Opće bolnice „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod. Prehrambeni unos procjenjen je 7-dnevnikom prehrane na početku istraživanja i nakon 60 dana od početka istraživanja kako bi se provjerila uspješnost edukacije. U navedenom vremenu pacijenti su tri puta po 30 minuta educirani o pravilnoj prehrani osoba na hemodijalizi. Dnevnici prehrane analizirani su pomoću računalnog programa „Dijetetske metode“ Infosistem Zagreb, koji se bazira na literaturnim podacima o kemijskom sastavu namirnica u svježem neobrađenom stanju i gubitaka nutrijenata tijekom termičke obrade.

Rezultati pokazuju da su pacijenti nakon 60 dana u prosjeku značajno smanjili unos kalcija (hranom i terapijom kalcijevim karbonatom) (p=0,030), fosfora (p=0,045) i kalija (p=0,001). Unos ostalih nutrijenata nije se značajno promijenio. Nakon provedene edukacije preporučeni unos energije zadovoljava 42 % pacijenata u sporedbi s početnim 32 %.

Zaključak: Procjena prehrambenog unosa je od velike važnosti u pružanju skrbi osobama na hemodijalizi i od velike pomoći dijetetičarima u sastavljanju jelovnika i edukaciji pacijenata. Grupna edukacija o pravilnoj prehrani kod osoba na hemodijalizi ima pozitivan utjecaj na odgovarajući unos kalcija i smanjenje unosa kalija i fosfora a da se pri tome značajno ne mijenja energijski unos te unos makronutrijenata.

Ivica Vrdoljak, Ines Panjkota Krbavčić, Martina Bituh