x
x

Intravensko kontrastno sredstvo i utjecaj na bubrege

  David Čičić, dr. med.

  04.12.2014.

Intravensko kontrastno sredstvo ne utječe na akutno zatajenje bubrega, dijalizu i smrtnost

Intravensko kontrastno sredstvo i utjecaj na bubrege
Iako su bolesnici s akutnim zatajenjem bubrega imali više stope dijalize i smrtnosti, izlaganje kontrastnom sredstvu nije se pokazalo neovisnim čimbenikom ishoda dijalize ili smrtnosti, čak ni u bolesnika s oštećenom funkcijom bubrega ili predisponirajućim komorbiditetima.

Istraživanje objavljeno u časopisu Radiology pokazuje da korištenje jodnog kontrastnog sredstva u kompjuteriziranoj tomografiji (CT) ne povećava rizik za razvoj akutnog zatajenja bubrega, dijalize ili smrtnog ishoda, čak ni u bolesnika s komorbiditetima koji ih predisponiraju za razvoj nefrotoksičnosti.

Rezultati istraživanja su pokazali da ne postoji značajna razlika između rizika za razvoj akutnog zatajenja bubrega u skupini bolesnika koji su primili jodno kontrastno sredstvo (omjer šansi [OR] = 0.94; 95% interval pouzdanosti [CI] = 0.83 - 1.07; P = 0.38) i bolesnika u kojih je CT snimanje izvršeno bez primjene kontrastnog sredstva.  Nije opažen ni povećan rizik za provođenje hitne dijalize nakon primjene kontrasta (OR = 0.96; 95% CI = 0.54 - 1.60; P = 0.89). Trideset-dnevna smrtnost također nije bila zahvaćena primjenom kontrastnog sredstva (omjer rizika [HR] = 0.97, 95% CI = 0.87 - 1.06; P = 0.45).

Iako su bolesnici s akutnim zatajenjem bubrega imali više stope dijalize i smrtnosti, izlaganje kontrastnom sredstvu nije se pokazalo neovisnim čimbenikom ishoda dijalize ili smrtnosti, čak ni u bolesnika s oštećenom funkcijom bubrega ili predisponirajućim komorbiditetima.

Ova retrospektivna kohortna studija je obuhvatila 21.346 bolesnika kod kojih je provedeno CT snimanje abdomena, zdjelice ili toraksa između 2000. i 2010. godine. Kod polovice bolesnika primijenjeno je jodno kontrastno sredstvo, dok je kod druge polovice snimanje izvršeno bez primjene kontrasta.

Rezultati ovog istraživanja suprotstavljaju se dugotrajnoj pretpostavci da je izlaganje intravenskom kontrastnom sredstvu povezano s većim morbiditetom i mortalitetom te navodnoj uzročnoj povezanosti između izlaganja kontrastnom sredstvu i nefrotoksičnosti.

VEZANI SADRŽAJ > <