x
x

Zbrinjavanje boli pacijenata s kroničnom bubrežnom bolesti

  27.11.2022.

Bolovi u bolesnika s KBB-om često su neprepoznat i neadekvatno liječeni. Javljaju se kod oko 58% bolesnika s KBB-om, pri čemu oko polovica onih koji su osjećali bol ocijenjuje je kao umjerenu do jaku. Također, u oko 18% pacijenata s bolovima, ona ima multifaktorsku etiologiju, što je čini još složenijom za liječenje.

Zbrinjavanje boli pacijenata s kroničnom bubrežnom bolesti

Bol je složen, neugodan, osjećajni fenomen uzrokovan brojnim etiološkim čimbenicima. Razlikujemo nekoliko različitih vrsta boli ovisno o mehanizmu nastanka i prisutnosti drugih subjektivnih fenomena. Doživljaj boli je subjektivan te se percepcija i intenzitet različitih bolnih podražaja individualno značajno razlikuju. Stoga je često teško kvantifi cirati i precizno mjeriti bol. Bez obzira na etiologiju, vrstu ili mjesto nastanka bol je onemogućavajuće stanje koje utječe na funkcionalni, društveni i biološki status te se stoga treba liječiti primjereno i pravodobno. Pacijenti s kroničnom bubrežnom bolešću (KBB), poglavito oni s bubrežnom bolešću krajnjeg stadija, često pate od neadekvatno liječene boli, što dovodi do nižeg pridržavanja terapije i veće učestalosti tjeskobe i depresije, što za posljedicu ima sveukupno značajno nižu kvalitetu života. Mnogi su čimbenici uključeni u nedovoljno liječenje boli, a najvažniji su neadekvatna procjena boli i strah od propisivanja analgetika zbog toga što poremećaj bubrežne funkcije utječe na farmakokinetičke osobine brojnih analgetika. Ovim preglednim člankom želi se naglasiti važnost kontrole boli kod pacijenata s KBB-om s obzirom na trenutno poražavajuću kontrolu boli te predstaviti najčešće korištene farmakološke modalitete liječenja boli i njihovu prikladnost u liječenju ove osjetljive populacije pacijenata, sve u svjetlu postizanja što više kvalitete života pacijenata s KBB-om prema odrednicama Svjetskog dana bubrega 2022. godine.

Điđi Delalić , Ingrid Prkačin