x
x

Povećana potreba za akutnom dijalizom kod većih operativnih zahvata

  Jacinta Vuković, dr. med.
  Marijana Oremuš, dr.med.

  15.07.2012.

Tijekom posljednjih 15 godina indikacija za hitnu dijalizu nakon većih operacija porasla je tri puta, a kako postoji značajan porast komplikacija kod akutnog zatajenja bubrega ishodi za bolesnike na akutnoj dijalizi nakon operacije su i dalje loši.

Povećana potreba za akutnom dijalizom kod većih operativnih zahvata
Većina akutnih dijaliza je bila indicirana nakon srčanih i vaskularnih operacija.

Skupina kanadskih znanstvenika u članku objavljenom u mrežnom izdanju Canadian Medical Association Journal, od 25. lipnja, predstavila je rezultate pregleda Ontario univerzalne zdravstvene baze podataka (Ontario's universal health care databases).

Istraživanjem je obuhvaćeno 552672 bolesnika iz Ontarija koji su podvrgnuti različitim elektivnim operacijama u 118 bolnica u razdoblju između 1995. i 2009. godine, a proceduralni propisi i za operacije i za dijalizu bili su dobro dokumentirani u bazi podataka.

Autori su utvrdili da je kod 2231 bolesnika tijekom 14 dana nakon operacije bila indicirana hitna dijaliza. Gotovo polovica bolesnika na dijalizi (937 ili 42%) umrla je u roku od tri mjeseca nakon operacije. Od 1294 preživjelih, kod njih 27,2% nastupilo je kronično zatajenje bubrega s potrebom kontinuirane dijalize.

Incidencija akutne dijalize porasla je u svim dobnim skupinama i nakon svih tipova elektivnih zahvata, osim retroperitonealnih. Prema izvještaju znanstvenika, većina akutnih dijaliza je bila indicirana nakon srčanih i vaskularnih operacija. Medijan vremena do početka dijalize pao je od 5 dana nakon operacije u 1995. godini na 2 dana nakon operacije u 2009. godini. Autori nemaju podatke o karakteristikama bolesnika u vrijeme početka dijalize, te stoga nisu bili u mogućnosti utvrditi je li se početni prag za dijalizu promijenio tijekom godina.

Autori navode da je potrebno puno više istraživanja na ovom području kako bi se spriječilo i učinkovito liječilo akutna oštećenja i zatajenje bubrega.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
GastalAndol PROOlfen gel
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT C 1000 Plus
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: