x
x

Stavovi liječnika i ljekarnika iz RH i svijeta o kolaborativnoj praksi

  Prof. dr. sc. Darko Modun, dr. med.

  30.05.2014.

Liječnik i ljekarnik predstavljaju zdravstvene djelatnike koji su ključni za uspjeh liječenja lijekovima. Upravo njihovom otvorenom suradnjom i zajedničkim angažmanom moguće je dodatno unaprijediti zdravstvenu skrb, u području racionalne farmakoterapije.

Stavovi liječnika i ljekarnika iz RH i svijeta o kolaborativnoj praksi

Liječnik i ljekarnik predstavljaju zdravstvene djelatnike koji su ključni za uspjeh liječenja lijekovima. Upravo njihovom otvorenom suradnjom i zajedničkim angažmanom moguće je dodatno unaprijediti zdravstvenu skrb, u području racionalne farmakoterapije. Medicinski fakultet u Splitu je u ožujku 2014. godine u 9 hrvatskih gradova organizirao poludnevni tečaj pod nazivom „Kako liječnik i ljekarnik suradnjom mogu unaprijediti skrb za svog pacijenta“, uz sveobuhvatnu podršku tvrtke Pliva Hrvatska d.o.o. U sklopu tečaja je ispitan stav liječnika i ljekarnika o njihovoj međusobnoj suradnji, korištenjem validiranog upitnika. U studiji je sudjelovalo više od 500 ispitanika iz cijele Hrvatske. Osnovni podaci o ispitanicima i dobiveni rezultati su prikazani na tablicama.

Tablica 1.:Osnovni podaci o ispitanicima

 

Ukupan broj ispitanika

517 (100%)

Udio žena

455 (88%)

Udio ljekarnika

434 (84%)

Prosječna dob ± SD (god.)

41,6 ± 11,7

 

Tablica 2. Ocjena o stavu prema suradnji liječnika i ljekarnika.

LJEKARNICI

LIJEČNICI

 

53,8

50,7

prosjek

50

47

1. kvartil

53

50

medijana

58

54

3. kvartil

4,8

4,9

SD

Stav liječnika i ljekarnika o njihovoj međusobnoj suradnji je donekle različit, a ukupna ocjena ovog istraživanja je u skladu sa sličnim istraživanjima u drugim zemljama koji su koristili ovaj validirani upitnik.

Za očekivati je da će daljnji interprofesionalni tečajevi, namijenjeni ljekarnicima i liječnicima, približiti njihova stajališta o međusobnoj suradnji.  

Literatura

  1. Hughes CM, McCann S. Perceived interprofessional barriers between community pharmacists and general practitioners: a qualitative assessment. Br J Gen Pract. 2003;53:600-6.
  2. Wüstmann AF et. al. Cooperation between community pharmacists and general practitioners in eastern Germany: attitudes and needs. Int J Clin Pharm. 2013;35:584-92.
  3. Kelly DV et al. Pharmacist and physician views on collaborative practice: Findings from the community pharmaceutical care project. Can Pharm J (Ott). 2013;146:218-26.
  4. Hojat M, Gonnella JS. An instrument for measuring pharmacist and physician attitudes towards collaboration: preliminary psychometric data. J Interprof Care. 2011;25:66-72.

VEZANI SADRŽAJ > <