x
x

E-učenje za liječnike i ljekarnike u Hrvatskoj

  12.02.2013.

Uvođenjem novih tehnologija, posebice interneta, otvorile su se nove mogućnosti trajne medicinske edukacije u obliku e-učenja. U preglednom radu opisane su mogućnosti e-učenja u Hrvatskoj.

E-učenje za liječnike i ljekarnike u Hrvatskoj

Pravilnik o trajnoj edukaciji i mogućnostima e-učenja izrađuje i objavljuje Hrvatska liječnička i ljekarnička komora.

U posljednjih desetak godina objavljeno je nekoliko e-tečajeva za liječnike i jedan za ljekarnike.

Kontinuitet etečajeva prisutan je jedino na PLIVAmed.net portalu na kojem se tečajevi rade u suradnji sa stručnim društvima, nastavnicima medicinskog i farmaceutskog fakulteta te Komorom. U Hrvatskoj treba detaljnije istražiti potrebe zdravstvenih djelatnika za ovim oblikom edukacije, utvrditi njihov stav i dosadašnja iskustva, kako bi se što više iskoristile mogućnosti moderne tehnologije u modelu cjeloživotnog učenja.

Ivana Klinar, Adela Kolumbić Lakoš, Dražen Kovačić, Gordan Maleković

VEZANI SADRŽAJ > <