x
x

Nova knjiga: Klinička kemija i molekularna dijagnostika u kliničkoj praksi

  01.06.2015.

U skladu sa sadašnjim znanstvenim dostignućima genomike, proteomike, metabolomike, nutrigenomike i medicinske etike postoji potreba za većom zastupljenošću kliničke kemije, molekularne dijagnostike i laboratorijske medicine u edukaciji. Knjiga će biti vrlo korisna u praksi specijalizantima i specijalistima svih kliničkih struka.

Nova knjiga:  Klinička kemija i molekularna dijagnostika u kliničkoj praksi
Poglavlja iz statističke obrade podataka trebaju pomoći mladim liječnicima, istraživačima i laboratorijskim stručnjacima, potaknuti ih na prikupljanje, obradu te publiciranje rezultata temeljenih na znanstvenim metodama, što znači na suradnju koja će omogućiti objektivnu predikciju rizika kliničkih entiteta.

Drugo izdanje udžbenika koji sada nosi naslov Klinička kemija i molekularna dijagnostika u kliničkoj praksi podvrgnuto je temeljnim promjenama u kojemu su autori - nastavnici Medicinskog te Farmaceutsko-biokemijskog, Stomatološkog i Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta i specijalisti /subspecijalisti medicine, medicinske biokemije, laboratorijski eksperti i znanstvenici, iskusni stručnjaci u kliničkoj i laboratorijskoj praksi napisali racionalni pristup kliničkoj kemiji, biokemiji i molekularnoj dijagnostici u 12 glavnih dijelova:

1. Molekularna dijagnostika, klinička kemija i laboratorijska medicina;

2. Laboratorijska dijagnostika najčešćih bolesti metabolizma, kardioloških i neuroloških poremećaja;

3. Odabrana poglavlja iz molekularne dijagnostike neuroloških i psihijatrijskih poremećaja;

4. Laboratorijska dijagnostika imunoloških i plućnih bolesti;

5. Laboratorijska dijagnostika bolesti bubrega;

6. Laboratorijska dijagnostika bolesti jetre i gušterače;

7. Odabrana poglavlja iz laboratorijske endokrinologije;

8. Odabrana poglavlja iz onkologije solidnih tumora i laboratorijska dijagnostika;

9. Laboratorijska dijagnostika hematoloških bolesti i poremećaja hemostaze;

10. Laboratorijska dijagnostika psihijatrijskih poremećaja;

11. Laboratorijska toksikologija, farmakologija i prehrana;

12. Laboratorijska medicina – odabrani primjeri laboratorijskih nalaza.

Klinička važnost kliničke biokemije i laboratorijske medicine prikazana u svim poglavljima vodi u smjeru racionalnog i optimalnog korištenja laboratorijskih pretraga za vitalne funkcije i stanja organskih sustava suvremenim pristupom dijagnostici. Prikazana je vrijednost i domet laboratorijskog nalaza koji se temelji na dobrom poznavanju kliničkih, predanalitičkih i analitičkih aspekata iz svakodnevne dugogodišnje prakse, a knjiga može također nadopuniti znanja u svim granama kliničke medicine.

Ravnopravno mjesto u knjizi je našla i molekularna dijagnostika koja je ušla u sve grane medicine od monogenskih, multifaktorskih, onkoloških te virusnih bolesti uključujući preventivnu, prediktivnu i personaliziranu medicinu, te prikazuje najnovije relevantne pomake znanja i tehnologije u laboratorijskoj dijagnostici i kliničkoj praksi.

Poglavlja iz statističke obrade podataka trebaju pomoći mladim liječnicima, istraživačima i laboratorijskim stručnjacima, potaknuti ih na prikupljanje, obradu te publiciranje rezultata temeljenih na znanstvenim metodama, što znači na suradnju koja će omogućiti objektivnu predikciju rizika kliničkih entiteta.

Poglavlje laboratorijske toksikologije, farmakologije i prehrane daje pregled o najnovijim dostignućima o laboratorijskoj dijagnostici akutnog otrovanja, imunosupresivnim lijekovima u bolesnika s transplantatom, obradi bolesnika s alergijama na lijekove, ljudskim imunoglobulinima kao biološkom lijeku, prehrani i personaliziranom liječenju. Poglavlje mikotoksikoze u ljudi i biljezi izloženosti mikotoksinima je prikaz bolesti koje se povezuju s izloženošću mikotoksinima.

Ovaj udžbenik je nastao iz ukupnosti sadašnjeg znanja i svakodnevne kliničke i laboratorijske prakse, a namijenjen je studentima medicine i ostalih biomedicinskih znanosti sa svrhom razumijevanja povezanosti kliničke kemije i molekularne dijagnostike sa zdravljem i bolesti. 

VEZANI SADRŽAJ > <