x
x

Stavovi studenata medicine o emigraciji

  27.01.2015.

Stavovi hrvatskih studenata završne godine medicine o emigraciji prikupljeni su u presječnom istraživanju neposredno prije primanja Hrvatske u EU i objavljeni u CMJ-u.

Stavovi studenata medicine o emigraciji
Usprkos nedostatku zdravstvenih radnika u Hrvatskoj, visok postotak studenata pokazao je želju za trajnom emigracijom. Negativna percepcija Hrvatskog zdravstva i nedavni ulazak Hrvatske u EU mogli bi dovesti do emigracije znatnog broja hrvatskih mladih liječnika u europske zemlje.

Cilj Istražiti stavove hrvatskih studenata završne godine medicine o emigraciji.

Postupci Na sudjelovanje u presječnom istraživanju provedenom 2013. godine pozvali smo sve studente završne godine sa sva 4 medicinska fakulteta u Hrvatskoj (Zagreb, Rijeka, Split i Osijek). 

Rezultati Od 260 ispitanika (stopa odaziva 61%), 90 (35%) ih je izjavilo da je spremno trajno emigrirati, očekujući bolju kvalitetu života (N=22, 31%), bolju organizaciju zdravstvene skrbi (N=17, 24%), više profesionalnih izazova (N=10, 14%), ili samo da će dobiti posao (N=8, 11%), dok su najrjeđe očekivali bolju zaradu (N=7, 10%). Najčešće su željeli emigrirati u Njemačku (N=36, 40%), SAD i Kanadu (N=15, 17%) te Ujedinjeno Kraljevstvo (N=10, 11%). Multivarijatna analiza pokazala je da je spremnost za trajnu emigraciju povezana s interesom za privremeni odlazak na obrazovanje u inozemstvo (omjer izgleda [eng, odds ratio OR] 6,87; 95% raspon pouzdanosti [eng, confidence interval CI] 2.83-16.72), dok se vjerovanje studenata da mogu dobiti željenu specijalizaciju u Hrvatskoj pokazalo protektivnim čimbenikom protiv emigracije (OR 0,26; 95% CI 0,12-0,59).

Zaključak Usprkos nedostatku zdravstvenih radnika u Hrvatskoj, visok postotak studenata pokazao je želju za trajnom emigracijom. Negativna percepcija Hrvatskog zdravstva i nedavni ulazak Hrvatske u EU mogli bi dovesti do emigracije znatnog broja hrvatskih mladih liječnika u europske zemlje. 

Ivana Kolčić, Mihaela Čikeš, Kristina Boban, Jasna Bućan, Robert Likić, Goran Ćurić, Zoran Đogaš, Ozren Polašek